Foto: Colourbox

09.03.20 ATV Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i ATV

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV.

Fredag den 22. marts 2019, kl. 10.00
i
MCH Messecenter Herning, Vardevej 1,
7400 Herning

med følgende foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Kontingent
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Det reviderede regnskab medsendes via ATV's nyhedsmail inden generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2019.

Husk at ATV sammen med AKT vil være vært ved en frokost kl. 12, der afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Frist for tilmelding bedes af hensyn til det praktiske arrangement venligst ske senest fredag den 22. februar 2019 til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk.

Generalforsamlingen afholdes i år i forbindelse med Dansk PersonTransports årsmøde og PersonTransport 2019. Programmet for årsmødet er vedhæftet.

Milad Safi
Skrevet af:

Milad Safi