Foto: Colourbox
14.01.22 ATV Nyheder

Genindførelse af aftale om arbejdsfordeling op til 80 pct. af arbejdstiden for ATV-Turistoverenskomsten

DI har i dag indgået en aftale med 3F Transport, som supplerer den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, der er indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Den nye aftale genindfører den tidligere aftale om arbejdsfordeling op til 80 pct. af arbejdstiden, som udløb 31. december 2021. Aftalen gælder for ATV-Turistoverenskomsten.

Siden september 2020 har det været muligt for virksomheder at anvende en midlertidig ordning om arbejdsfordeling via trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Ordningen indebærer, at virksomhederne kan nedsætte arbejdstiden op til 50 pct. Herved nedbringer virksomheden lønomkostningerne, og medarbejderne kan modtage dagpenge, når de er sendt hjem.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlængede aftalen om midlertidig arbejdsfordeling den 10. december 2021, så ordningen nu løber i frem til den 31. marts 2022.

Efter trepartsaftalen har overenskomstparterne mulighed for at aftale yderligere reduktion i op til 80 pct. Det er det, der nu er genindført for ATV-Turistoverenskomsten.

Læs mere om midlertidig arbejdsfordeling 

Aftale om fleksibel arbejdsfordeling for ATV-Turistoverenskomsten

Download

Relateret indhold