29.04.22 ATV Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2022

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV.

Fredag den 6. maj 2022, kl. 10.00
på Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Kontingent
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Eventuelt

Valg til bestyrelsen 

Følgende medlemmer har anmeldt deres kandidatur til bestyrelsen:
- Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier ApS
- Jan Slothuus, DitoBus Servicetrafik A/S

Afstemning

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum.

Intet medlem kan have mere end 50 stemmer.

Medlemmerne kan stemme i henhold til fuldmagt, idet hvert tilstedeværende medlem dog kun kan disponere over 1 fuldmagt.

Revideret regnskab

Det reviderede regnskab medsendes via ATV’s nyhedsmail.

Indkaldelse til generalforsamling med endelig dagsorden

Download

ATV Årsrapport 2021

Download