Foto: Colourbox
11.07.22 ATV Nyheder

Alderskravet til buschaufføruddannelsen sænket til 18 år

Fredag 1. juli 2022 trådte der nye regler i kraft, som gør det muligt at uddanne sig til buschauffør, når man er fyldt 18 år.

Med virkning fra den 1. juli 2022 ændredes bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (kvalifikationsbekendtgørelsen). Det er herefter mulighed for, at unge, der er fyldt 18 år, kan blive optaget på erhvervsuddannelsen for buschauffører i den kollektive trafik.

Aldersnedsættelsen gælder kun kørsel internt i Danmark. Man skal fortsat være fyldt 23 år for at kunne køre en dansk indregistreret bus i udlandet.

Aldersnedsættelsen betyder, at personer, som er fyldt 18 år, og som er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse som buschauffør, må gennemføre kvalifikationsuddannelsen for buschauffør og køreuddannelsen til kørekortkategorierne D1 og D1+E (minibusser) samt D og D+E (store busser).

Herefter må chaufføren køre små busser med passagerer internt i hele Danmark, køre store busser med passagerer i rutekørsel på strækninger, der ikke overstiger 50 km, og køre store busser uden passagerer internt i Danmark, fra de er fyldt 18 år. Herudover må chaufføren store busser i hele Danmark, når chaufføren er fyldt 20 år. 

Læs mere om reglerne her:

Relateret indhold