Foto: Dansk Industri
15.05.23 ATV Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i ATV m. endelig dagsorden

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd, ATV. Se den endelige dagsorden og hent årsrapporten for 2022.

Tirsdag den 23. maj 2023, kl. 10.00
GL. Vindinge
Gl. Vindingevej 17 A
5800 Nyborg

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Kontingent
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum. Intet medlem kan have mere end 50 stemmer. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 1 fuldmagt.

Download indkaldelsen som pdf

Hent ATV Årsrapport 2022