15.10.19 Brolæggerlauget Nyheder

Ringsted Kommune modtager årets Brolæggerpris

Den 8. november overrakte Brolæggerlaugets oldermand Claus Johnsen årets Brolæggerpris til Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten. Prisoverrækkelsen fandt sted på det nye Ringsted Torv.

  - Vi er samlet her i dag for at overrække en pris eller en anerkendelse om man vil for et rigtig flot stykke arbejde, der er udført her på Torvet.

Brolæggerlaugets dommerkomite har blandt de indkomme forslag udvalgt tre, som skilte sig ud, og efter yderlige votering og kvalitetsvurdering blev det besluttet, at Ringsted Kommune er dette års vinder af Brolæggerprisen.

Prisen består af en lille messingplade, der bliver monteret et sted her på Torvet, hvor den kan ses, samt en check på 25.000 kr., der ifølge traditionerne skal bruges til at danne endnu mere inspiration til udsmykning af gader og torve, eller mere viden om brolægning.

Brolæggerprisen uddeles til en bygherre, rådgiver eller arkitekt, der med et eller flere projekter har vist nytænkning og iderigdom i forbindelse med anvendelse af det traditionsrige brolæggerfag, og det skal ikke bare være materialer i en god kvalitet, men arbejdet skal også være udført håndværksmæssigt korrekt og af faglærte brolæggere.

Dette er løst ved at genbruge nogle af de gamle granitfliser på Torvet. Der er indbygget bænke rundt om bassinerne, plantet træer ind i belægningen og i det hele taget tænkt over detaljerne.

  - Torvet er et rart sted at opholde at sig, og et byrum, der skaber liv. Ikke alene med hjælp fra arkitektens fine streger, men også fordi vi har at gøre med en bygherre, som er samarbejdsvillig og lydhør overfor brolæggernes forslag under vejs, sagde Brolæggerlaugets oldermand Claus Johnsen og fortsatte:

  - Jeg vil også gerne rette en tak til Gehl Arkitects, 1:1 Landskab, Orbicon som er specialister inden for klima løsninger, Rambøll som har stået for hovedprojekt og ført tilsyn, Ringsted kommune, Ringsted Forsyning og entreprenørerne Arkil og Zacho-Lind, som har fået assistance fra PP-brolægning. Dette brolæggerarbejde og klimaprojekt forskønner Torvet her i Ringsted, som i den grad er en værdig modtager af brolæggerprisen.

Granit i byen siden middelalderen
Borgmester Henrik Hvidesten takkede herefter for prisen og henledte opmærksomheden på, at Ringsted viderefører en lang tradition:

  - Ringsted har en lang tradition for at anvende granit i byen, og granit har præget gadebilledet i Ringsted siden middelalderen. På Ringsted Torv er der nu lagt ca. 5.000 m² granit som en naturlig videreførelse af den tradition. Granitten på det nye torv er med at binde historien sammen med en aktiv nutid. Og hele omdannelsen af Torvet er med til at binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte, der giver mulighed for mange forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende. Ringsted Torv er blevet et nyt spændende byrum, der kombinerer klimatilpasning med attraktivt byliv i hjertet af Ringsted, sagde Borgmester Henrik Hvidesten og fortalte og uddybede baggrunden for projektet:

  - Der var tre overordnede formål med af omdannelsen af bymidten og Torvet: Ny kloakering i Bymidten, Klimatilpasning af Bymidten og ikke mindst: en mere levende og attraktiv Bymidte. Der havde gennem flere år været stigende behov for at udskifte de gamle, udtjente kloakledninger i Ringsted Bymidte, og samtidig var der i forbindelse med de store skybrud i 2011 og 2012 opstået et nyt behov for at kunne håndtere ekstreme regnvejrshændelser, så oversvømmelser kunne undgås.Brolæggerlaugets oldermand Claus Johnsen overrækker Brolæggerprisen 2019 til borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune.

Mikael Mortensen

Mikael Mortensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0192
  • Mobil +45 3016 3799
  • E-mail mmo@di.dk