Oldermand i Brolæggerlauget Claus Johnsen overrækker Brolæggerprisen til borgmester Jesper Frost Rasmussen på torvet i Esbjerg, mens brolæggere fra Arkil-Stürup ser til. Foto: Klaus Hybler.

13.10.21 Brolæggerlauget Nyheder

Årets brolæggerpris går til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune vandt årets Brolæggerpris for det flotte brolæggerarbejde i Kongensgade. Byens borgere var med, da Brolæggerlaugets oldermand overrakte prisen til Esbjergs borgmester ved et arrangement på Torvet i Esbjerg den 6. oktober 2021.

Årets Brolæggerpris går i år til Esbjerg Kommune for det flotte brolægningsarbejde i Kongensgade.

- Kongensgade er med sikkerhed det største brolægningsprojekt, der har vundet Brolæggerprisen i nyere tid. Nogen kan måske huske, at Brolæggerprisen før er gået til Esbjerg Kommune. Det skete nemlig i 2002, hvor det var renoveringen af Torvegade, der fik prisen, og i 2013 modtog tegnestuen Schønherr prisen for design af den nye Ribe Domkirkeplads,” siger Claus Johnsen, oldermand i Brolæggerlauget, og fortsætter:

- Det kræver faglighed, dygtighed, samarbejde og planlægning med erhvervslivet og butikker. En byggeleder, der har overskud og er omstillingsparat. Man skal kunne sit håndværk og formå at omsætte bygherrens og arkitektens ønsker til et stykke arbejde, og det har Arkil-Stürup formået. Og så skal der en Kongensgade til, siger han.

Granitbrosten i tusindvis og knap syv års arbejde ligger bag renoveringen af den cirka én kilometer lange Kongensgade samt sidegader. Arbejdet er fuldendt, veludført, og borgerne i Esbjerg har fået en gågade, der taler til sanserne.

Brolæggerprisen gives som anerkendelse til en kommune, bygherre eller projekterende arkitekter og ingeniører, der i særlig grad har udvist iderigdom og nytænkning i forbindelse med anvendelse af det traditionsrige brolæggerfag. Prisen, som er uddelt siden 1986, består af en lille messingplade, der er monteret på en granitsten, og som kan sættes et sted, hvor den kan ses samt en medfølgende check på 25.000 kr.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen takkede for prisen:

- Stor tak til Brolæggerlauget for at pege på Esbjerg som vinderen af årets pris. Det glæder mig meget, at Brolæggerlauget deler opfattelsen af, at vores gågade er en hyldest til det gode håndværk, og jeg vil også sige stor tak til Stürup. I kan med rette være stolte af at have været med til at gennemføre et projekt, som kommer til at betyde meget for Esbjerg, siger han og fortsætter:

- Netop kvaliteten i arbejdet i gågaden skal gerne inspirere andre, der bygger eller renoverer centralt til at vælge de gode løsninger. Her skal vores gågade stå som et godt eksempel på, at kvalitetsløsninger skaber de bedste resultater, siger han.

Vadehavets strømribber ses i belægningen

Granitbelægningen er en fortolkning af Vadehavets mønstre af strømribber i sandbunden, og motivet gennemføres ved at variere granitstenenes farve, størrelse, overflade samt belægningens fald.

Ved hjælp af små niveauspring i belægningen sikres en effektiv afvanding. Granitsten, som er støbt og nedsænket både på tværs og på langs af gaden, sikrer, at belægningen ikke skrider. Den øvrige belægning er sat i grus og vil med tiden blive jævn med låsebåndene i takt med at den belastes.

Vadehavstemaet ses tydeligt i indretningen af gaden. Bænkene er udformet som bølger, marehalmen er hentet ind og står i de nye planteinstallationer, og gule ravklumper lyser op i gaden. Lege- og aktivitetsområder følger ligeledes det maritime tema.

Gaderummet er fortsat symmetrisk opbygget med en trafikzone i midten, udstillings- og inventarzone på begge sider og en gangzone langs butiksfacaderne.

Landskabsarkitekt Preben Skaarup har tegnet projektet, Rambøll har været tilknyttet som rådgiver, Cowi har ført tilsyn, og brolæggerarbejdet er udført af Arkil-Stürup.

Relateret indhold