Brolæggerlaugets bestyrelse konstitueret ved generalforsamlingen 2021. (Fra venstre) Chefkonsulent Mikael Mortensen, DI Dansk Byggeri, viceoldermand Carsten Grumsen, Arkil A/S, Kasper Thomsen, P.P. Brolægning A/S, oldermand Claus Johnsen, Johnsen Brolægning, Theis Sterndorff Andersen, Køge Brolæggerfirma ApS, Michael Haugaard, Sallingelunde Brolægning og Nicolai Palm Hougaard Svendsen fra Scheller, Hougaard & Petersen A/S. Foto: Klaus Hybler.

28.05.21 Brolæggerlauget Nyheder

Brolæggerlauget har valgt ny bestyrelse

På Brolæggerlaugets generalforsamling 21. maj i Industriens Hus fik oldermand Claus Johnsen opbakning til at fortsætte på posten.

Brolæggerlaugets anden generalforsamling efter sammenlægningen af DI og Dansk Byggeri, foregik denne gang virtuelt. Brolæggerlaugets bestyrelse var fysisk til stede i Industriens Hus, mens medlemmerne sad ude bag skærmene.

Ud af bestyrelsens fire menige medlemmer er to på valg hvert andet år. I år var det bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Palm Hougaard Svendsen og Kasper Thomsen, og de blev begge valgt til tage endnu en periode i Brolæggerlaugets bestyrelse. Desuden blev Michael Haugaard fra Sallingelunde Brolægning på Fyn valgt ind i bestyrelsen, mens bestyrelsesmedlem Carsten Grumsen blev ny viceoldermand.

Claus Johnsen havde fortsat opbakning til at fortsætte hvervet som oldermand. I sin beretning kunne oldermanden med tilfredshed konstatere, at aktiviteten blandt laugsmedlemmer er ganske god:

- Jeg vil arbejde for at udvikle lauget, skabe åbenhed og være i nærkontant med medlemmer. Jeg vil lytte til de gode idéer, og være fair når jeg som syns- og skønsmand vurderer arbejde rundt omkring,” sagde oldermand Claus Johnsen og fortsatte:

- Jeg vurderer, at aktiviteten på trods af pandemi har været god for brolæggere og anlægsentreprenører. Der har været fuld fart på, og vi er heldige at vi er i den branche, hvor det har været muligt at holde afstand og gå ude i det fri, mens andre brancher har været hårdt ramt. Det bør vi huske. Jeg glæder mig til at pandemien er overstået, så kan mødes og have det hyggeligt og sjovt igen,” sagde han.

Et lille laug med stolte traditioner

Brolæggerlauget har 53 medlemsvirksomheder, og medlemstallet har ligger på samme niveau i flere år.

- Brolæggere er en lille faggruppe, og det kan godt være at vi aldrig bliver rigtig mange medlemmer i Brolæggerlauget, men det ser jeg ikke som et problem. Det vigtigste er at kunne give de medlemmer vi har en god betjening,” siger oldermand Claus Johnsen og fortsætter:

- Vi skal fokusere på det vi er gode til. Det gælder den faglige viden om håndværket, standarder, overenskomst, priskurant, arbejdsmiljø og vejregler, og vi skal dele denne viden og hjælpe andre uden for faget med at stille krav til kvalitetsbrolægning. Det gør vi allerede på flere fronter, og jeg ser frem til igen at kunne afholde heldagskurser for tilsynsførende, arkitekter, rådgivere og bygherrer, sagde han.

Laugsfirmaerne efterspørger uddannede brolæggere, og derfor er oldermanden tilfreds med at flere bliver udlært i de kommende år. 12 elever fik svendebrev som brolægger i 2020, og i 2021 forventes det at 27 brolæggere bliver udlært, og 22 nye brolæggere i 2022.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret