Om lauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af DI Byggeri.

Formål
Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

  • Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
  • Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
  • Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
  • Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
  • Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
  • Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat.

Kontingent
Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr.

Optagelsesgebyret for interessemedlemmer er 1.000 kr., og det årlige kontingent er 6.000 kr. For interessemedlemmer opkræves der ikke bidrag til aktivitetskontoen.

Medlemsfordele

I Brolæggerlaugets 4-sider informationsfolder kan du læse fordelene ved at være medlem af Brolæggerlauget.

Download folderen

Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020
Skulle have været afholdt den 16. maj 2020 på Strandhotellet Blokhus.

OBS: På grund af corona-situationen er arrangementet suspenderet. Mere information følger snarest.

Generalforsamling 2019
Læs referatet og se billeder fra årets generalforsamling i Brolæggerlauget, som blev afholdt på Bornholm.

Læs mere

Generalforsamling 2018
Læs referatet og se billeder fra årets generalforsamling i Brolæggerlauget, som blev afholdt på Bornholm.

Læs mere

Generalforsamling 2017
Læs referatet og se billeder fra årets generalforsamling i Brolæggerlauget, som blev afholdt i Svendborg.

Læs mere

Generalforsamling 2016
Læs referatet og se billeder fra årets generalforsamling i Brolæggerlauget, som blev afholdt i Sønderborg.

Læs mere

Generalforsamling 2015
Brolæggerlauget besluttede på generalforsamlingen den 25. april 2015 at åbne op for muligheder for interessemedlemskaber

Læs mere

Generalforsamling 2014

Dette års generalforsamling blev afholdt d. 24. maj 2014 i Silkeborg.

Læs mere 

Generalforsamling 2013
Her finder du referatet fra generalforsamlingen 2013

Læs mere 

Generalforsamling 2012
Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2012

Læs mere 

Generalforsamling 2011
Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2011

Læs mere 

Generalforsamling 2010
Her kan du læse referatet fra Generalforsamlingen 2010

Læs mere

Aktiviteter

Her kan du se en oversigt over de kommende aktiviteter i Brolæggerlauget

2020
16.-18. januar DM i Skills, København
5. marts Svendeprøver - afslutning (uge 10 og 36)
18. marts Bestyrelsesmøde
15. maj Bestyrelsesmøde 
16. maj Generalforsamling, Blokhus
3. september Svendeprøver - afslutning (uge 10 og 36)
9. september Bestyrelsesmøde 
29. oktober Bestyrelsesmøde
29.-31. oktober  Medlemskonference, Ebeltoft 

Brolægning for tilsynsførende

Brolæggerlauget tilbyder kursus i tilsyn med brolægning for landskabsarkitekter, arkitekter, projekterende, rådgivere og bygherrer. Kort sagt er kurset relevant for alle som har med brolægning og belægninger at gøre.

Standarden for Brolægning og Belægningsarbejder, DS 1136:2013, er blevet revideret i 3. udgave.
På kurset gennemgås standarden og ændringerne. Du lærer at forstå og bruge standarden.

Kursusindholdet er bl.a.:
- Gennemgang af DS 1136
- Gode råd om projektering af belægningsopgaver og holdbare belægninger
- Hvad kan man som tilsyn og bygherre stille af krav til brolægning
- Reetablering af brolægning og belægninger efter ledningsarbejder
- Faglige vurderinger samt syn og skøn
- Bundopbygning - materialer og dimensioner

Tid og sted
Der er pt. ikke fastlagt en dato for næste kursus, men kontakt sekretariatet og bliv eventuelt skrevet på venteliste.


Pris
Pr. deltager 3.400 kr. inkl. moms

I kursusafgiften er indeholdt morgenbuffet, frokost og eftermiddagskaffe samt et eksemplar af den nye håndbog "Brolægning", 6. udgave.

Tilmelding og forespørgsel
Til Brolæggerlaugets sekretariat, Mona Christensen på mmo@di.dk.

På tilmeldingen anføres deltagernavn, firmanavn, firma adresse, personlig email-adresse samt evt. EAN-nr.


Download invitation

Uddannelse

Brolæggerlaugets medlemmer er brolægningsvirksomheder i hele landet, der ofte søger lærlinge til faget.

Hvis du mangler en praktikplads eller læreplads i et brolæggerfirma, er du velkommen til at kontakte Brolæggerlaugets sekretariat ved konsulent Mikael Mortensen eller Oldermand Claus Johnsen. Du finder telefonnumre og mailadresser her. 

Med et svendebrev som brolægger har du gode muligheder for efterfølgende at læse til byggetekniker eller bygningskonstruktør. 

Læs mere om uddannelsen til brolægger på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside.

Lenette Møller Jensen

Lenette Møller Jensen

Chefkonsulent