Om lauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af DI Byggeri.

Formål
Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

  • Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
  • Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
  • Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
  • Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
  • Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
  • Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat.

Kontingent
Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr.

Medlemsfordele

Brolæggerlauget har en række medlemsfordele via DI Byggeri. Derudover har du som medlem af Brolæggerlauget mulighed for at få en faglig vurdering af et konkret stykke arbejde, hvor du og en samarbejdspartner er uenige. Du betaler kun for transportomkostningerne i forbindelse med besigtigelsen, som sædvanligvis udføres af laugets oldermand, Claus Johnsen.

Se medlemsfordele her.

Aktiviteter

Her kan du downloade Brolæggerlaugets årshjul, der viser årets aktiviteter i lauget.

Brolæggerlaugets årshjul.

Brolægning for tilsynsførende

Brolæggerlauget tilbyder kursus i tilsyn med brolægning for landskabsarkitekter, arkitekter, projekterende, rådgivere og bygherrer. Kort sagt er kurset relevant for alle som har med brolægning og belægninger at gøre.

Standarden for Brolægning og Belægningsarbejder, DS 1136:2013, er blevet revideret i 3. udgave.
På kurset gennemgås standarden og ændringerne. Du lærer at forstå og bruge standarden.

Kursusindholdet er bl.a.:
- Gennemgang af DS 1136
- Gode råd om projektering af belægningsopgaver og holdbare belægninger
- Hvad kan man som tilsyn og bygherre stille af krav til brolægning
- Reetablering af brolægning og belægninger efter ledningsarbejder
- Faglige vurderinger samt syn og skøn
- Bundopbygning - materialer og dimensioner

Tid og sted
Der afholdes jævnligt kurser via Vej-eu.dk – Kurset hedder Belægninger med granitsten og fliser. Du finder kursusoversigten på VEJ-EU – VEJSEKTORENS EFTERUDDANNELSE.

Hvis I er en lidt større gruppe, kan vi også arrangere et særskilt kursus til jer. Har du spørgsmål til kurset, så ring til Oldermand Claus Johnsen på tlf. 40 11 08 08.

Uddannelse

Brolæggerlaugets medlemmer er brolægningsvirksomheder i hele landet, der ofte søger lærlinge til faget.

Hvis du mangler en praktikplads eller læreplads i et brolæggerfirma, er du velkommen til at kontakte Brolæggerlaugets sekretariat ved Oldermand Claus Johnsen. Du finder telefonnummer og mailadresse nederst på denne side. 

Med et svendebrev som brolægger har du gode muligheder for efterfølgende at læse til byggetekniker eller bygningskonstruktør. 

Læs mere om uddannelsen til brolægger på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside.

Claus Johnsen

Oldermand

Tlf.: 40 11 08 08
E-mail: johnsenbro@gmail.com

DI Byggeri

Branchefællesskab

Tlf.: 33 77 33 77
E-mail: dibyggeri@di.dk