For virksomheder

Som medlem af DI Dansk Byggeri kan din virksomhed blive en del af et spændende trainee-forløb, som tilbyder unge, der har afsluttet gymnasiet, et job i din virksomhed.

Der er stort problem for både de unge og for samfundet.

Nordjylland tæller desværre op i statistikken, og det er på trods af, at mange nordjyske byggeindustrivirksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor vil vi have fat i de unge, der ikke er påbegyndt en videregående uddannelse, og tilbyde dem en genvej ind i byggeindustrien. Det kan både hjælpe de unge til at finde fodfæste i job- og uddannelsessystemet og samtidig bidrage til kvalificeret arbejdskraft i byggeindustrien. 

Jobcentre og relevante erhvervsuddannelser i region Nordjylland støtter og bakker op om projektet. Det er selvfølgelig altafgørende, at projektet også opnår en betydelig tilslutning af medlemsvirksomheder, der kan og vil tilbyde de unge en trainee-stilling.

Vi håber, at I vil være med?

En attraktiv branche

Grundlæggende er trainee-forløbet et job for studenten, men samtidig er det en mulighed for at byggeindustrien kan vise sin attraktivitet og rekruttere fremtidig arbejdskraft.

Til forskel fra normalt har vi vendt rekrutteringen på hovedet. Det vil sige, at studenterne starter med at arbejde og få interesse for byggeindustrien for derefter at uddanne sig, så de potentielt kan fortsætte deres karriere i virksomheden og/eller branchen. Ligegyldigt om studenten – efter trainee-forløbet – vælger en faglig uddannelse, søger ind på universitet eller vælger at blive i virksomheden som ufaglært eller i praktik, vil trainee-forløbet bidrage til, at en ny målgruppe har fået blik for byggeindustrien, som kan hjælpe til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Målsætningen er at få 25 nordjyske byggeindustri virksomheder tilknyttet projektet:

Din virksomhed skal være med fordi:

 

- I får en dygtig student, der er boglig og praktisk orienteret

- I får branding af jeres virksomhed. Trainee-forløbet skal markedsføres i hele Nordjylland

- I får politisk opmærksomhed. Der er politisk kapital i en branche, der selv tager initiativ      

- I får en aktuel arbejdskraft

- I tager ansvar for at skabe kvalificeret arbejdskraft til fremtiden

- I skaber udviklingen i lokalområdet 

- I tilbyder et ungt menneske en mulighed job og uddannelse.

Forpligtelser som trainee-virksomhed

Trainee-stillingen er et lønnet forløb på 20 uger, hvor studenten introduceres til de forskellige arbejdsområder i jeres virksomhed og løser forskellige opgaver i afdelingerne. Arbejdet er lønnet som en ufaglært. Timesammensætningen og -antal aftales mellem trainee'en og virksomheden. For trainee'en er lønnen vigtig, og forløbet skal ses som et spændende alternativ til andre ungdomsjobs eller at være ledig.

For at skabe det bedste mulige indtryk af virksomheden skal I tilknytte en mentor til jeres trainee. Mentoren skal vise trainee’en rundt i virksomheden og introducere trainee’en til forskellige typer af opgaver. Derudover skal mentoren fungerer som kontaktperson og rollemodel i forhold til en karriere i byggeindustrien.

Step-by-step - sådan får din virksomhed en trainee:

  • Send en kort beskrivelse af virksomheden samt kontaktinformation på en kontaktperson i virksomheden til fws@danskbyggeri.dk
  • Virksomheden tilføjes til virksomhedslisten på trainee-forløbets hjemmeside
  • Interesserede unge finder virksomheden via virksomhedslisten og udfylder trainee-blanketten, som sendes til virksomhedens kontaktperson, der vurderer ansøgningen og kontakter den unge
  • Der udpeges en mentor til jeres trainee i virksomheden
  • Der indgås en aftale med en trainee, der lønnes efter overenskomst som ufaglært.

Bliv trainee-virksomhed for byggeindustrien i region Nordjylland

Trainee-forløbet lanceres officielt i februar 2019, men vi begynder at markedsføre muligheden, så snart vi får kontaktinformation fra interesserede virksomheder.

Politisk opbakning

Søren Gade (V) bakker op om projektet og vil hjælpe med at promovere det. Opbakningen vil skabe opmærksomhed om udfordringen ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft til byggeindustrien. Han vil blandt stå i spidsen for trainee-forløbets virksomhedsmentorer.

Spørgsmål, ja takā€¦

Trainee-forløbet er designet til at give værdi til alle involveret. Det er et pilotprojekt, og vi modtager gerne feedback, så vi kan gøre projektet endnu bedre. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål.

Mentorordning

Det er vigtigt, at virksomhedens trainee kommer godt ind i virksomheden, bliver en del af fællesskabet og har en rollemodel i byggeindustrien. Det er mentorens opgave.

Mentoren kan være en hvilken som helst medarbejder, der har lyst til at tage en trainee under sine vinger og vise ham eller hende, at et job i byggeindustrien er noget at være stolt af.

Mentoren viser trainee'en rundt i virksomheden og introducerer trainee'en til nogle af de forskellige arbejdsopgaver. Desuden holder mentoren faste opfølgningsmøder med trainee’en og står til rådighed, hvis trainee'en er i tvivl om noget eller har brug for et godt råd.

For mentoren er det muligt at give sine erfaringer, begejstringer og stolthed videre og hjælpe et ungt menneske til at finde fodfæste i job- og uddannelsessystemet.