Nyttig viden

Alt du skal vide om trainee-forløbet.

Baggrund for trainee-forløbet

OBS! Projektet med trainee-forløb er i øjeblikket sat i bero.

Dansk Byggeindustri i Dansk Byggeri har i et tæt samarbejde med nordjyske byggeindustrivirksomheder og faguddannelser i region Nordjylland iværksat et trainee-forløb i Nordjylland.

Forløbet tilbyder dig, der har afsluttet gymnasiet, og ikke er påbegyndt en videregående uddannelse, en trainee-stilling i en byggeindustrivirksomhed i Nordjylland.

170.000 ledige unge 

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i 2017 var næsten 170.000 unge mellem 15 – 29 år, som hverken var i gang med en uddannelse eller i job. Det svarer til hver syvende ung og er en stigning på 13.000 personer siden 2013.

Ud af de knap 170.000 unge har 30.000 af dem en gymnasieuddannelse som deres højeste fuldførte uddannelse. Det samme var gældende for 21.000 unge i 2013, hvilket tydeliggør en stigning på 9.000 personer. Stigningen vidner om en tendens til, at unge, der afslutter gymnasiet, har vanskeligt ved at finde fodfæste i job- og uddannelsessystemet. Det er særligt i de mindre byer i bl.a. Nordjylland, at andelen af unge uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet er størst.

Trainee-forløbet er en oplagt mulighed for at hjælpe dig, der bor i Nordjylland, med at finde fodfæste i det - til tider - uoverskuelige job- og uddannelsessystem. Det gør vi ved at tilbyde dig et job i en af vores nordjyske medlemsvirksomheder i byggeindustrien. Under forløbet vil en kyndig uddannelsesvejleder hjælpe dig med at finde rundt i de mange uddannelse- og karrieremuligheder, der findes i byggeindustrien. På den måde kan vi hjælpe dig videre og hjælpe dig med at skabe et fundament efter endt trainee-forløb.

Læs rapporten ”Unge på kanten” fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd


Mangel på 70.000 erhvervsudannede

Dansk Byggeri anslår, at der i 2025 vil mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Samtidig viser en prognose fra Danske Regioner, at Danmark i 2025 vil mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse og 10.000 personer med en kort videregående uddannelse. Derudover vil der være 31.000 akademikere og 15.000 professionsbachelorer for meget.

Trainee-forløbet retter opmærksomheden mod disse udfordringer ved at tilbyde dig et job i byggeindustrien og invitere dig indenfor til introdage på erhvervsuddannelserne. Som trainee binder dig ikke til et videre uddannelsesforløb, men vi håber, at du får smag for byggeindustrien og efterfølgende har lyst til at søge ind på en relateret erhvervsuddannelse. 

Om målgruppen

Relevante fakta om målgruppen til trainee-forløbet: 

- 33 procent af unge drenge, der har afsluttet gymnasiet, er efter tre år ikke kommet videre med enten job eller uddannelse

- Knap 170.000 unge mellem 15 og 29 år er hverken i gang med en ordinær uddannelse eller i beskæftigelse. Det svarer til hver syvende dansker i alderen 15-29 år

- Antallet af ledige unge er steget med 13.000 personer fra maj 2013 til maj 2017

- Ud af de knap 170.000 unge, der står uden job eller uddannelse, har 30.000 en gymnasial uddannelse som deres højeste uddannelse

- Antallet af ledige unge med en gymnasial baggrund er stigende, hvorimod andelen af ledige unge med en faglært uddannelse faldet med to procentpoint fra 2013 til 2017

- Unge i Nordjylland hører til ét af de områder i Danmark, hvor ledigheden blandt unge er størst

 

Kilde: 2018 – Tænketanken DEA

FAQ

Hvad er en trainee-stilling i byggeindustrien?

En trainee-stilling i byggeindustrien er ganske enkelt et job med en fast månedsløn.

Hvordan bliver jeg trainee?

Det er super nemt! Vi har allerede samlet en liste med nordjyske virksomheder i byggeindustrien, der tilbyder trainee-stillinger. Alt du skal gøre, er at udfylde trainee-blanketten og sende den til en virksomhed, hvor du ønsker at blive trainee. Trainee-blanketten finder du under de enkelte virksomhedsprofiler. 

Se listen over virksomheder der tilbyder trainee-forløb

Hvad får jeg ud af trainee-forløbet?

Gennem et 20-ugers forløb kommer du helt tæt på produktion og virksomhedsdrift. På relativt kort tid får du et stort indblik i, hvad arbejdet i byggeindustrien består af – hvordan kundeservice, højteknologi, godt håndværk, samarbejde og skarp logistik går hånd i hånd. Du får lov til at prøve kræfter med dine praktiske færdigheder og lærer, hvordan byggeindustriens mennesker arbejder sammen og skaber konkrete produkter, der er til at se og mærke på i vores allesammens hverdag.

Hvorfor vil virksomhederne have mig?

Højteknologiske maskiner er i stigende grad blevet en del af hverdagen i byggeindustrien. Derfor leder virksomhederne efter dig, der har en boglig forståelse, praktiske hænder og mod på at programmere, styre og vedligeholde teknologiske maskiner i byggeindustrien. Hvis du har afsluttet gymnasiet, men endnu ikke er startet på en videregående uddannelse, er du den oplagte kandidat og kan gøre en stor forskel for virksomhederne. Trainee-stillingen er tiltænkt dig, der bor eller gerne vil bo i Nordjylland, da stillingerne tilbydes i nordjyske byggeindustrivirksomheder.

Hvor længe varer trainee

Trainee-forløbet varer 20 uger med løbende opstart. Det præcise starttidspunkt og forløb fastlægges med den virksomhed, hvor du bliver trainee.

Hvordan får jeg hjælp under trainee-forløbet?

Som noget helt unikt tilknyttes du en mentor i virksomheden, der følger dig under trainee-forløbet. Han/hun vil tage dig med hele vejen rundt i virksomheden og give dig en grundig introduktion til opgaver og processer. Du har altid mulighed for at stille spørgsmål til konkrete arbejdsopgaver og andre forhold. Din mentor er din kontaktperson og hjælper dig, hvis du har brug for det.

Får jeg løn som trainee?

Ja, hele Trainee-forløbet er selvfølgelig lønnet med en fast månedsløn. Løn og øvrige vilkår er knyttet til gældende overenskomst. 

Hvad nu, hvis jeg vælger forkert?

Du kan egentlig ikke vælge forkert, for det eneste du vælger, er et lærerigt 20-ugers jobtilbud, hvor du kan prøve kræfter med arbejdet i byggeindustrien. Når forløbet er slut kan du vælge at fortsætte af en af de mange uddannelses- og karrieremuligheder i byggeindustrien, eller du kan vælge noget helt andet.

Hvad så, når trainee-forløbet er afsluttet?

Når din tid som trainee er slut, er der gode muligheder for, at du kan fortsætte karrieren i byggeindustrien. Du har direkte adgang til en række uddannelser, som alle er vigtige i byggeindustrien. Og du er allerede et skridt foran, for du har fået særlig uddannelsesvejledning i dit trainee-forløb og får en individuel vurdering af din faglighed og erfaring, når du skal læse videre. Derfor kan du blive hurtigere færdig med din uddannelse. Derudover kan du som student springe Grundforløb 1 over, hvilket betyder, at du forkorter uddannelsen med 20 uger. 

Hvordan ved jeg, hvilke uddannelsesmuligheder der er?

Undervejs i trainee-forløbet bliver du kontaktet af en uddannelsesvejleder, som introducerer dig til de karriere- og uddannelsesmuligheder, der er i byggeindustrien. Sammen finder I ud af hvilken uddannelse- eller karrierevej, der passer bedst til dig. Du bliver tilbudt at deltage i særlige introdage og besøge erhvervsskolerne og UC Nordjylland, så du kan få indblik i de relevante uddannelser.

Læs mere om karriere- og uddannelsesmuligheder

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri