Bygningsentreprenørsektionen

Bygningsentreprenørsektionen henvender sig til de virksomheder inden for DI Byggeri, der beskæftiger sig med opførelse af bygninger i sin helhed eller inden for dele deraf.

Vores formål

Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af DI Dansk Byggeri fastsatte rammer herfor, herunder at skabe mulighed for, at virksomhederne kan mødes under kollegiale former og udveksle erfaringer.

Læs mere om os her

Seneste nyt

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3000
  • Mobil +45 2189 2424
  • Send e-mail