Kurser

Kurser støttet af Bygningsentreprenørsektionen

AB Forenklet

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de vilkår, der gælder for både små og store byggesager efter AB Forenklet.

Den effektive leder i byggeriet

Skab mere værdi med din tid og dine ressourcer. Når tiden er knap, har du brug for en selvledelse, hvor du fokuseret prioriterer tid og ressourcer på at skabe de bedste resultater som leder.

Forhandlingsteknik i byggeriet

I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med sine mål.

Gennemslagskraft på byggepladsen

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne til at få indflydelse i alle situationer i samarbejdet på byggepladsen. Uanset om det er på større møder eller i 1:1 situationer.

Geoteknik på byggepladsen

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig for uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan.

Grundkursus i byggepladsstyring

Skab fremdrift med effektiv planlægning og styring. Byggepladsstyring handler om planlægning og løbende styring på byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for dig, som skal lede og gennemføre en entreprise.

Grundkursus i ledelse for byggeriet

Bliv klædt på til lederrollen og lær, hvad der forventes af dig som leder i bygge- og anlægsbranchen.

Ledelse i byggeriet - udvidet

Skab resultater gennem gode relationer på byggepladsen. Byg videre på dine ledelseskompetencer på dette intensive kursus, hvor du lærer om samarbejde, kultur og fremdrift i teams.

Kalkulationsteknik 2

Få styrket dine kompetencer indenfor prisfastsættelse af projekter, uanset i hvilken fase de måtte befinde sig i, i byggeprocessen.

Konflikthåndtering på byggepladsen

Kom på kursus og lær, hvordan du kan forebygge konflikter på byggepladsen og håndtere dem, hvis de alligevel opstår. Det er vigtigt for entreprisegennemføringen og indtjeningen, at I får dem løst på en smidig måde.

Kursus for byggeriets lærlinge

Det er ikke altid, at lærlinge gør, helt som man forventer. På kurset samler vi lærlinge fra forskellige fag og virksomheder, og gennem teori og øvelser klæder vi dem på til at gå mere ansvarsfuldt til opgaverne.

Kvalitetssikring af bygge- og anlægsprojekter

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og så på at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Få opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi og er enkel og hurtig.

Produktions- og entreprisestyring

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.

Projekteringsledelse

Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekteringsledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

De vanskelige samtaler

På kurset lærer vi dig, hvordan du gennemfører udfordrende samtaler på en konstruktiv måde. Vi tager dig igennem forberedelsen, eksekveringen og de krav, der er i personalejuraen. Kurset er for ledere og HR-medarbejdere.

HR-opgaven og dig

Er du ny i HR-opgaven og vil du klædes på til at arbejde med virksomhedens HR-udfordringer? Få den vigtigste viden, du skal bruge, for at komme i gang med HR-arbejdet.

Klare mål og performancesamtaler

På dette kursus lærer vi dig, hvordan du sætter mål, der kommer i mål. Vi lærer dig, hvordan du sammen med dine medarbejdere sætter de rigtige mål, og hvordan du følger op på dem.

Lederens svære samtaler

På kurset lærer du, hvordan du som leder kommer sikkert igennem de svære samtaler på en god og konstruktiv måde. Vi lærer dig, hvordan du holder fokus på målet for samtalen, og hvordan du får involveret medarbejderen.

Personalejura for HR

På kurset lærer du at anvende de vigtigste regler inden for ansættelsesretten, og du bliver mere bevidst om, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Personalejura for ledere

På kurset lærer vi dig at undgå de værste fodfejl, du som leder kan begå i forhold til dine medarbejdere. Vi lærer dig om regler for ansættelser, sanktioner og ophør af ansættelsen.

Rekruttering og onboarding

Vil du skabe de bedste forudsætninger for at tiltrække de rigtige medarbejdere? Vil du have overblik over reglerne i forbindelse med rekrutteringsprocessen og ved ansættelsen? Vil du lære at navigere i reglerne, så du undgår de typiske fodfejl i forbindelse med rekruttering af en ny medarbejder? Så er dette kursus noget for dig.

Rollen som sparringspartner

Bliv en professionel sparringspartner og facilitator, så du kan mindske antallet af fejlbeslutninger i din virksomhed og øge ledernes arbejdsglæde.

Sæt tal på HR

Bidrager HR til bundlinjen i din virksomhed? Lær at bruge HR-nøgletal til at måle og optimere på HR-indsatsen, så I kan øge effektiviteten i virksomheden.

DI Dansk Byggeris Projektlederuddannelse

Med DI Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder gennem hele uddannelsen med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

Uddannelse for nye byggeledere

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

HR som strategisk partner (masterclass)

HR har aldrig været vigtigere og HR’s bidrag til den strategiske proces aldrig mere nødvendig. På kurset ”HR som strategisk partner” sætter vi fokus på, hvordan HR kan styrke sin strategiske rolle i organisationen og gennem sin særlige HR-optik sætte fokus på væsentlige strategiske udfordringer og muligheder for virksomheden.

DI's ejerlederuddannelse

På DI’s ejerlederuddannelse lærer du at skabe vækst i den virksomhed, du selv ejer eller er medejer af. Bliv helt skarp på, hvordan du bedst leder din egen virksomhed.

DI's lederuddannelse

DI's lederuddannelse er en grundlæggende uddannelse i ledelse, hvor du øger din indsigt i lederrollen. Bliv klædt på til at agere effektivt, så du kan nå dine mål sammen med dine medarbejdere.

DI's strategiske lederuddannelse

DI's strategiske lederuddannelse giver dig indsigt og værktøjer, der styrker din handlekraft og autenticitet som leder samt skærper dit strategiske fokus.

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3000
  • Mobil +45 2189 2424
  • Send e-mail