Foto: Torben eskerod

10.09.21 Nyheder

Dine rettigheder hvis bygherren ikke betaler til tiden

Efter AB 18 har du som entreprenør ret til (a conto) betaling to gange hver måned (efter AB 92 én gang hver måned). Hvis du ikke har aftalt andet med bygherren, skal betaling ske senest 15 arbejdsdage efter, at bygherren har modtaget din anmodning om a conto-betaling.

Hvis I har aftalt at følge AB Forbruger, har du som udgangspunkt ret til betaling, når arbejdet er afleveret. Det vil sige, når du har meddelt forbrugeren, at arbejdet er færdigt, eller når der er afholdt afleveringsforretning.

Find årsagen til den manglende betaling

Hvis bygherren uberettiget undlader at betale dig for dit arbejde, kan det i sidste ende føre til, at du har ret til at standse dit arbejde. Der vil dog altid være risici forbundet med en arbejdsstandsning.

Læs mere på DI Byggeris hjemmeside her

Relateret indhold