Colourbox
08.12.20 Dansk Byggeindustri Nyheder

SCIP databasen: Gemmer dine varer på problematisk kemi?

Pr. 5. januar 2021 er din virksomhed ansvarlig for at registrere brugen af kemiske stoffer fra EU’s såkaldte kandidatliste, uanset hvor i din vare den gemmer sig.

Virksomheder, der producerer eller samler varer med problematisk kemi, hvori der er mere end 0,1 pct. vægt af et kemisk stof, og som markedsfører dem i EU, skal registrere de pågældende varer eller delkomponenter i SCIP-databasen pr. 5. januar 2021. Nogle typer af varer er undtaget fra registrering. Desuden giver særlige kundetyper og leverandører undtagelse fra registreringen.

Brug miljøstyrelsens gode guide, hvor du med 3-4 spørgsmål kan afklare om din vare skal registreres. 

Klik her for at gå til guiden.

Pligten til at registrere varer og delkomponenter i SCIP-databasen omfatter varer og delkomponenter, der ifølge kemilovgivningen kan betegnes som artikler. Rigtig mange af de varer, som produceres i Danmark, vil blive betegnet som artikler. En artikel er defineret som:

”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”.

Læs mere om artikler her.

Byggematerialer er artikler

Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler. Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT- udstyr, biler, cykler, legetøj og vigtigst i denne sammenhæng byggematerialer.

Medmindre din virksomhed producerer eller videredistribuerer rene kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, er din virksomheds varer højst sandsynligt en artikel – og dermed er varen omfattet af registreringspligten, såfremt vægten af det kemiske stof overstiger 0,1% af artiklens vægt.

Hvordan registrerer jeg?

Selve registreringen i SCIP-databasen foregår via hjemmesiden for EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Processen kan tage tid at gennemføre – så begynd i god tid inden fristen 5. januar 2021. På ECHAs hjemmeside får du en 6-trins guide til, hvordan du registrerer dit produkt eller artikel.

Find guiden ved at klikke her.

Stadig i tvivl? Kontakt Dansk Byggeindustri og DI Dansk Byggeri

Opstår der spørgsmål og har du brug for vejledning, er du mere end velkommen til at kontakte vores sekretariat:

Simon Stig Gylling, fagleder for Miljø Dansk Byggeri, 7216 0267 eller ssg@di.dk

Frederik Waitz Søborg, chef for Dansk Byggeindustri, 72 16 01 93 eller fws@di.dk.

Relateret indhold