Colourbox

13.01.21 Dansk Byggeindustri Nyheder

Vil din lærling være med til at inspirere andre unge til at vælge en erhvervsuddannelse?

Projektet ”Vejen til en erhvervsuddannelse” søger rollemodeller, der kan vise unge i grundskolen, hvad det vil sige at være i byggeindustrien. Kan din lærling hjælpe?

Igennem projektet ”Vejen til en erhvervsuddannelse” fortæller fagligt stolte lærlinge om deres fag, praktikplads og uddannelsesvej til elever i grundskolen. Formålet er at hjælpe eleverne med deres uddannelsesvalg og nedbryde fordomme om erhvervsuddannelserne, så elever træffer et valg på et mere oplyst grundlag.

Mens de nuværende restriktioner gør det svært at udføre skolebesøg, fokuserer projektet på at rekruttere nye rollemodeller, som kan stå klar til at holde oplæg, når skolerne igen åbner for fysisk undervisning. Det gælder især lærlinge, der kan udbrede kendskabet til byggeindustrien. Måske er det jeres lærling?

I denne video kan du høre gartneren Frida fortælle om, hvorfor hun er rollemodel.

Alle nye rollemodeller får professionel træning i at holde oplæg, så de er godt klædt på til opgaven, og som mester får du lønkompensation for alle de timer, lærlingen er væk fra arbejdspladsen.

Er du eller din lærling interesseret?

Så kan du:

Læse mere i denne folder om, hvad du som virksomhed får ud af det

Læse mere om de praktiske ting (lønkompensation og planlægning af timer)

Give din lærling denne flyer, der fortæller om det at være rollemodel.

Læse historien om tømrervirksomheden Jakon, der har en lærling, der er rollemodel

Hvordan tilmelder min lærling sig?

Grundet corona holder projektet nu digital introduktions-workshop á 4 timer hen over to dage for nye rollemodeller, så de kan møde hinanden og høre mere om projektet samt få hilst på en gammel rollemodel, der deler sin historie og sit oplæg med dem.

Workshoppen afholdes lørdag den 6. og søndag den 7. februar fra kl. 11.00-15.00. 

Den 18.-20. marts (med forbehold for situationen og restriktionerne på dette tidspunkt) vil der så blive afholdt træningsweekend for rollemodellerne, hvor de møder fysisk op til professionel træning og vejledning i historiefortælling og fremlæggelse.

Din lærling kan tilmelde sig ved at klikke her.

Relateret indhold