08.03.21 Dansk Byggeindustri Nyheder

Strategi for bæredygtigt byggeri gavner klimaet

DI Dansk Byggeri og DI Byg byder den nye aftale om bæredygtigt byggeri velkommen. Aftalen, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, betyder blandt andet, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri.

Det er vigtigt med langsigtede rammer for en ambitiøs grøn omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. For at nå 70 procent klimamålsætningen i 2030 er det nødvendigt med en sektorhandlingsplan, hvor også byggeriet bidrager til at nedbringe klimabelastningen og ressourceforbruget. Det skriver DI i en pressemeddelelse om den nye aftale.
 

CO2-krav for nybyggeri fra 2023

Aftalepartierne er enige om, at der som en del af strategien indfases CO2-krav ved nybyggeri over 1.000 kvadratmeter med en CO2-grænseværdi svarende til 12 kg CO2-ækv/m2/år og at CO2-krav for øvrigt nybyggeri indføres fra 2025.

Aftaleparterne mødes ultimo 2023 for at fastsætte en grænseværdi fra 2025 ud fra den nyeste viden og data og igen i 2025 for at fastsætte kravene for 2027, og i 2027 fastsættes kravene for 2029.

Renovering, viden og vejledning

Foruden CO2-kravet betyder den nye aftale også: 

  • At der afsættes ressourcer til at skabe mere viden og vejledning særligt til mindre virksomheder
  • At der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på mere klimavenlige renoveringer
  • At Danmark vil deltage aktivt i revisionen af byggevareforordningen i de kommende år for at sikre en velfungerende regulering af det indre marked og behovet for at kunne deklarere bæredygtighedsegenskaber for byggevarer

Relateret indhold