08.03.21 Nyheder

Strategi for bæredygtigt byggeri gavner klimaet

DI Dansk Byggeri og DI Byg byder den nye aftale om bæredygtigt byggeri velkommen. Aftalen, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, betyder blandt andet, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri.

Det er vigtigt med langsigtede rammer for en ambitiøs grøn omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. For at nå 70 procent klimamålsætningen i 2030 er det nødvendigt med en sektorhandlingsplan, hvor også byggeriet bidrager til at nedbringe klimabelastningen og ressourceforbruget. Det skriver DI i en pressemeddelelse om den nye aftale.
 

CO2-krav for nybyggeri fra 2023

Aftalepartierne er enige om, at der som en del af strategien indfases CO2-krav ved nybyggeri over 1.000 kvadratmeter med en CO2-grænseværdi svarende til 12 kg CO2-ækv/m2/år og at CO2-krav for øvrigt nybyggeri indføres fra 2025.

Aftaleparterne mødes ultimo 2023 for at fastsætte en grænseværdi fra 2025 ud fra den nyeste viden og data og igen i 2025 for at fastsætte kravene for 2027, og i 2027 fastsættes kravene for 2029.

Renovering, viden og vejledning

Foruden CO2-kravet betyder den nye aftale også: 

  • At der afsættes ressourcer til at skabe mere viden og vejledning særligt til mindre virksomheder
  • At der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på mere klimavenlige renoveringer
  • At Danmark vil deltage aktivt i revisionen af byggevareforordningen i de kommende år for at sikre en velfungerende regulering af det indre marked og behovet for at kunne deklarere bæredygtighedsegenskaber for byggevarer

Relateret