04.03.24 Dansk Byggeindustri Nyheder

Generalforsamling og netværksmøde: Den 8. april i Aarhus

Dansk Byggeindustri afholder ordinær generalforsamling på Comwell i Aarhus den 8. april med frokost fra kl. 12.00. Efter generalforsamlingen afholdes netværksmøde med fokus på byggeprognose, ChatGPT, MADE og kommende EU-lovgivning. Herefter følger en eksklusiv rundvisning hos Danmarks højeste Træhus (TRÆ) og en fælles netværksmiddag på Restaurant ET

Du kan tilmelde dig her

Program for hele dagen

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamling Dansk Byggeindustri: Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Dansk Byggeindustris virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter.
8. Eventuelt.

Netværksmøde
14.00 Opsamling fra generalforsamling
Martin Søgaard, Idealcombi

14.15 Hvad er forventningerne til byggeaktiviteten i de næste 12 måneder?
Mette Linneboe Pedersen, Byggefakta

14.45 ChatGPT og generativ kunstig intelligens: Få tips og tricks til at komme i gang
Søren Cajus, DI Byggeri

15.15 Pause

15.30 Nu skifter den grønne omstilling gear – hvordan vil det påvirke virksomheder indenfor for byggeindustrien?
Elly Kjems Hoved, DI Byggeri

16.00 Hvad er MADE, og hvordan kan vi gavne din virksomhed?
Preben Dahl Johansen, MADE

Rundvisning: TRÆ
16.20 Afgang til Rundvisning i Danmarks højeste træhus TRÆ. Husk sikkerhedssko og hjelm
Per Thomas Dahl, CLT Danmark

18.00 Middag i Restaurant ET

Skrevet af:

Søren Cajus

Relateret indhold