Forbedre din markedsdialog

Byggevareproducenter skal blive bedre til at sælge deres varer på funktionalitet og totaløkonomi i hele byggeriets levetid og ikke primært konkurrere på pris.

Her på siden giver vi 5 gode råd til, hvordan byggevareproducent kan overbevise entreprenører, bygherrer, investorer, udlejere og slutbrugere om, at billigste pris ikke nødvendigvis er bedste pris.

Du har mulighed for at hente yderligere inspiration i en række præsentationer, der zoomer ind på forskellige forhold i værdikæden. 

Fem råd til at bryde igennem

Her er fem gode råd, som byggevareproducenter fandt frem til på to workshops i efteråret 2017, som branchefællesskaberne Danske Byggematerialer i Dansk Beton står bag sammen med BLOXHUB.

1. One size fits none

Det gælder om at tilpasse sin markedstilgang og markedsføring til forskellige målgrupper, hvis man vil bryde værdikæden. Ud med den generiske salgspræsentation.


2. Sælg livskvalitet og ikke teknik

Produktet skal sælges ind i en mere langsigtet og strategisk fortælling med fokus på den værdi, der skabes for slutbrugeren.


3. Skab sikkerhed for kvalitet

Leverandøren skal give sikkerhed og garanti for kvaliteten, som rækker helt ud til grossister og sælgere. For bygherren og ejendomsinvestoren er det alfa omega at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Så leverandøren skal være loyal mod sit produkts både stærke, men også svage sider. Og være loyal mod bygherren og ikke entreprenøren i forhold til at stå inde for kvaliteten.


4. Test og dokumentation

Ord skal bakkes op af test og dokumentation. Når man afgrænser hvilke tests, man skal vælge at få udført, bør man se på, hvilke parametre lignende produkter konkurrerer på. 


5. Team op med andre

Som byggevareleverandør skal man søge at fjerne ansvaret fra rådgiveren. Det kan man bl.a. gøre ved at teame op med andre leverandører om salg af en helhedsløsning. På den måde kan leverandørerne tage et fælles ansvar og stille garanti for, hvordan forskellige produkter og løsninger fungerer sammen.

3 gode råd fra en ejendomsinvestor til byggevareproducenter

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • E-mail scp@di.dk