Udland & eksport

På trods af det tætte samarbejde EU- og EØS-landene imellem, har hvert land ofte sine egne særregler. Det gælder også i de lande, som betegnes som nærmarkeder. Derfor er det altid en god idé, at være opmærksom på afvigende forhold.

Undersøger du ikke reglerne på forhånd, risikerer du at give tilbud på et forkert grundlag og ender i værste fald med en underskudsforretning.

Derudover kan din virksomhed rende ind i andre problemer, som f.eks. bøder eller juridiske stopklodser, som besværliggør dine eksportaktiviteter.

Derfor bør du undersøge forholdene på markedet i det pågældende land grundigt, så du er så godt forberedt som muligt.

I de følgende fold ud punkter kan du få information om en række af de væsentligste områder, du bør være opmærksom på, hvad enten du ønsker at påbegynde eksport af dine byggevarer eller er stødt på problemer i forbindelse med eksportaktiviteter.

EU

På ”Your Europe” er alle vigtige oplysninger om EU samlet på ét sted. Her finder du blandt andet praktiske guides, der hjælper dig til at drive forretninger i Europa.

Gå til Your Europe.

Eksportstatistik

Varer

Dansk Byggeri udgiver halvårligt en oversigt over dansk vareeksport og byggevareeksport. Link til pressemeddelelse og analyse:

Tjenesteydelser

Derudover udarbejder vi en gang om året en statistik over den udførende del af byggebranchen på baggrund af indberetninger fra vores medlemmer og delvis andre virksomheder i branchen.

Seneste opgørelse for omsætningen i 2014 viser, at Sverige er blevet en vigtig brik i danske ingeniør-, rådgivnings- og byggevirksomheders omsætning:

  • Danske virksomheder udvikler Sverige

Se også Byggeriets Eksportprofil, som udarbejdes i fællesskab med Danske Arkitektvirksomheder DANSKE ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI:

  • Export Profile 2015: En haltende eksport har brug for bedre rammevilkår

Udenrigsministeriets statistik

Udenrigsministeriets Eksportråd udgiver artikler om den generelle udvikling i den danske vareeksport.

Link til Eksportrådets hjemmeside med nyheder.

Eksportens rammevilkår

Gennem årene har de danske entreprenører bidraget til den danske handelsbalance og været med til at skabe holdbar vækst og god infrastruktur i udviklings-landene. I denne brochure kan du læse mere om, hvad denne eksport betyder i vækst og nye arbejdspladser, samt hvilke rammevilkår Dansk Byggeri og Dansk Projekteksport Netværk (DPN) mener, der skal til: Eksportens rammevilkår (PDF).

Kontakt

International afdeling

Tlf.: 33 77 33 77

Henvisninger

Generelle links

Doing Business

Doing Business giver dig et overblik over 183 økonomier og udvalgte byer på verdensplan. Dette giver dig et overblik over muligheden for at drive forretning i bestemte områder, hvor du får adgang til en dybdegående vurdering af forholdene. På den måde kan du forberede dig optimalt inden du træder ind på det pågældende marked. Læs mere.

EKF

EKF (Eksport Kredit Fonden) er Danmarks eksportkreditinstitut, der hjælper danske virksomheder med at gøre deres internationale forretninger mere overskuelige. EKF kan bistå hvis kunden f.eks. ikke betaler, hvis varen ikke kan leveres eller hvis køber kræver kredit. Læs mere.

Ata Carnet

Ata-Carnet er et internationalt tolddokument, der giver indehaveren ret til midlertidigt (op til et år) at importere varer uden betaling af normalt gældende skatter og afgifter, herunder moms. Så længe varerne genudføres inden for den fastsatte tidsramme, betales ingen told eller afgifter. Læs mere.

Incoterms

Aftaler om betaling af fragt, risikoovergang, forsikring m.m. skal altid være klart aftalt, og du bør altid overfor dine kunder aftale og benytte internationalt anerkendte leveringsbetingelser som Incoterms 2000. Læs mere.

Betalingssikring

På Danske Banks hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du bør forholde dig og ikke mindst sikre dig med henblik på levering og betaling. Her kan du bl.a. finde information om den såkaldte remburs, der giver din virksomhed en række fordele som betalingsinstrument. Læs mere.

Indre Markedscenter

EU-handel uden hindringer. Læs mere.

Norden Business

Norden Business er en linkportal hvor alle relevante links om at drive virksomhed i nordens lande er samlet. Læs mere.

Info Norden

Info Norden er Nordisk Ministerråds officielle informationstjeneste for privatpersoner og virksomheder inden for det nordiske samarbejde. Portalen er lavet for alle nordiske lande og er relevant for studerende, arbejdssøgende og nordiske borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land, samt for virksomheder, der opererer inden for Norden. Læs mere.

Sverige

Ce-mærkning

CE-mærkning af byggematerialer i Sverige. Læs mere.

Byggeri og styring af bygninger

Boverket er den administrative myndighed for spørgsmål vedrørende bl.a. byggeri og styring af bygninger samt boligrelaterede spørgsmål. Læs mere.

Storbritannien

Moms

På nedenstående side kan du finde information om reglerne for moms (VAT - Value added tax) i Storbritannien. Læs mere.

Byggematerialer

Læs om krav til byggematerialer i Storbritannien og om reglerne for håndhævelse heraf. Læs mere.

Norge 

Byggereglement og lokale standarder

Den norske hjemmeside for byggelovgivning indeholder information og vejledninger, som du bør undersøge når du skal eksportere til Norge. Læs mere.

Tyskland

Byggelovgivning i Tyskland

Her kan du finde information om den tyske byggelovgivning. Læs mere.

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • E-mail scp@di.dk