08.09.19 Dansk Infrastruktur Analyser

Danmark har brug for en Klima- og Kystfond

Med klimaændringernes ødelæggelser af bygninger og infrastruktur foreslår Dansk Byggeri, at der oprettes en Klima- og Kystfond, der kan støtte kommunerne med klimasikring og kystbeskyttelse.

Klimaet ændrer sig. DMI har slået fast, at de seneste 30 år har været den varmeste periode i 1.400 år på den nordlige halvkugle. Med opvarmningen følger flere ekstreme vejrbegivenheder som voldsomme hedebølger, tørkeperioder, storme, skybrud og oversvømmelser, der også forstærkes af stigende vandstand i havene. Alt dette medfører, at en stor del af vores bygninger og infrastruktur risikerer skader eller ødelæggelser som følge af erosioner, oversvømmelser og orkaner.

Danmark har brug for en Klima- og Kystfond

Download