02.03.21 Dansk Infrastruktur Analyser

Fælles udspil fra Dansk Infrastruktur og DI Transport: Anlægsaktiviteter til hurtig igangsætning

Med notatet anbefaler DI Transport og Dansk Infrastruktur en række anlægsprojekter og vedligeholdelsesopgaver, der kan igang-sættes på kommunalt og nationalt niveau. Anbefalingerne omfatter såvel vej- som baneprojekter og forsøger i videst mulig omfang at tage andre nødvendige hensyn med i overvejelserne.

Anlægsaktiviteter til hurtig igangsætning

Download notat