Aarhus Vand

Arkil har sammen med Niras indgået en seksårig aftale med Aarhus Vand om klimasikring i den sydlige del af Aarhus. I løbet af de seks år aftalen varer, skal der kloaksepareres, nedgraves nye drikkevandsledninger og etableres regnvandsbassiner i hele den sydlige del af Aarhus kommune.

Foto: Arkil

Klimasikringen er et flerårigt projekt, hvor der skal fornyes vand- og spildevandsledninger i hele den sydlige del af Aarhus - blandt andet Beder, Højbjerg og Viby. I Beder er der blevet udført en drikkevandsledning på en længde af 5,5 km.

LAR-løsninger

I forbindelse med kloakeringsarbejdet er der blevet udarbejdet løsninger, der kan håndtere vand i nærområdet. Blandt løsningerne er flere vejbede ved villaveje, hvor der i forvejen er et naturligt fald. Her ledes regnvandet ikke til nedløbsbrønde som ved en traditionel afvandingsløsning, men ledes ned i vejbedene i bunden af en vej, hvor vandet nedsives langsomt. Samtidig har vejbedene en æstetisk funktion i området.


aarhus-vand-9.jpg
Vejbed i Aarhus. Foto: Arkil

I området ved Viby er der blevet etableret et større regnvandsbassin, som fyldes ved stærkt regnvejr og tømmes langsomt i tider med lidt regn. Der er blevet etableret en sti rundt om bassinet, som er placeret i udkanten af et rekreativt skovområde.

Vandpartner

Den rammeaftale, som Arkil/Niras har indgået med Aarhus Vand, er én af flere rammeaftaler, der samlet udgør et partnerskab kaldet Vandpartner. 

Partnerskabet omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling og har i alt 11 deltagende virksomheder:

Aarhus vand, Favrskov Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, FKS Slamson, NORVA24, LE34 og Sulzer.

Læs mere om projektet her

Billeder fra projektet

aarhus-vand-vejbed-2.jpg

aarhus-vand-vejbed-1.jpg

aarhus-vand-4.jpg

aarhus-vand-1.jpg

 

Film om projektet

LAR-løsning

Dobbelt hovedledning

Banebrydende innovation

Relateret indhold