Er Danmark forberedt på den næste storm?

Mange danske byer som bl.a. Kerteminde er særligt udsatte, når orkaner og stormfloder rammer Danmark. Vi må gøre noget, før det er for sent...

Vandmasserne kommer

Dansk Infrastruktur

Skader for 100 mia. kr. hvis vi ikke gør noget

COWI har lavet beregninger, der viser, at de samfundsøkonomiske konsekvenser som følge af stormflod og havvandsstigninger for 48 af de største danske byer er kolossale. Og her bor næsten halvdelen af den danske befolkning.

Samlet vil der de næste 100 år kunne ske skader for 93 mia. kr. Tages alle byområder med langs kysterne, vil skadesomkostningerne beløbe sig til 100 mia. kr. I disse beregninger er ikke medtaget omkostninger fra voldsomt vejr i form af fx skybrud, stigende grundvandsspejl og storm, men udelukkende konsekvenserne fra stigende havvandsniveau og stormflod.

Danmark har brug for en Klima- og Kystfond

Med udspillet ”Danmark har brug for en Klima- og Kystfond” giver Dansk Byggeri et katalog med brugbare forslag til, hvordan man med forholdsvis få midler kan kan forebygge og reducere skader på bygninger, boliger, veje og anden infrastruktur, som det ekstreme vejr forårsager.
 

Download Dansk Byggeris udspil: "Danmark har brug for en Klima- og Kystfond"

Relateret indhold