23.06.23 Dansk Infrastruktur Nyheder

Infrastrukturdagen 2023

I år er emnet til Infrastrukturdagen "Den kritiske infrastruktur: samarbejde, medarbejdere og grøn omstilling".

På Infrastrukturdagen mødes bygherrer, rådgivere og entreprenører til sammen at tale om både transport og forsyning.

For hvordan når vi det hele?

Infrastrukturen handler også om den grønne omstilling – både om energi og transport.

Det handler om at udbygge fjernvarmen, opføre flere vindmøller og udbygge og vedligeholde vores veje og jernbaner.

Så vi håber, at alle, der arbejder med infrastrukturen vil reservere dagen og deltage på Infrastrukturdagen. Så du kan være med, når vi kaster lys på, hvordan samarbejdsformer kan påvirke projekternes forløb og behovet for at skaffe den nødvendig arbejdskraft med de rigtige kompetencer.

Derudover drøfter vi også, hvordan de store projekter kan blive mere bæredygtige. Vi kommer hele vejen rundt, og så slutter vi af med tapas og netværk.

Infrastrukturdagen afholdes på NH Collection Copenhagen, Strandgade 7, 1401 København. 

Tilmelding

Deltagelse koster 500 kr for medlemmer af DI og 750 kr for ikke-medlemmer.
Din tilmelding er bindende.
Du modtager en bekræftelse på din tilmelding på mail.

Afmeldingspolitik og No-Show-Fee (gebyr)
Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 7 arbejdsdage før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 7 arbejdsdage før arrangementets afvikles opkræves forsat deltagergebyr.
Udebliver du fra deltagelse uden afbud, pålægger DI et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration, etc. Afmelding skal ske skriftligt via mail, og skal være os i hænde senest kl. 14.00 på dagen for den angivne frist.

Afbud kan ske til Lone Stendal, Møde- og Eventcenteret.

Relateret indhold