DSF - Dansk Sprængteknisk Forening

Om foreningen

Dansk Sprængteknisk Forening (DSF) er en brancheforening, som blev stiftet i 1989.

Foreningens formål er at samle fabrikanter, leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden for branchen vedr. sprængteknik og eksplosivstoffer for at fremme branchens interesser generelt og for at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder og andre parter.

Henrik Stig Sørensen

Henrik Stig Sørensen

Chefkonsulent