06.04.21 Nyheder

Denice skabte Børnehuset Aurora som et alternativ til det offentlige: “Vores børn fortjener bedre”

“Jeg synes, det er trist, at jeg som socialist og humanist skal se en rød regering foreslå en lov, der betyder, at det kun bliver forældre med penge, der kan få adgang til alternative tilbud til deres børn,” siger institutions-ejer Denice Valentin, hvis steiner-børnehave, Aurora Børnehus, er alt det, hun oplevede manglede i sine børns kommunale tilbud.

Denice Valentin er 43 år. Egentlig er hun uddannet BA i spansk, engelsk og international marketing fra CBS og arbejdede i forsikringsbranchen, da hendes børn var små. Men oplevelsen af en institution, hun oplevede ikke tog godt nok hånd om hendes søn, gav hende en vision om et helt andet liv som selvstændig.

Hendes lille søn trivedes godt i vuggestuen, men da han skiftede til børnehaven blev det til en hverdag med gråd og mistrivsel:

“Hver gang jeg talte med institutionen, så sagde de ja, det skal vi nok forbedre. Men når døren så lukkede sig, så skete der intet. Jeg oplevede en stor ligegyldighed, manglende faglig stolthed og en mærkelig accept af, at børn ikke havde det godt, og at det ikke kunne være anderledes. Jeg mener, at børn fortjener bedre end at blive behandlet sådan.”

Stor efterspørgsel på steiner-institutioner

Da Denice en dag så en avisartikel om Rudolf Steiner-pædagogikken fulgte beslutningen om at skifte kurs fra forsikringsverdenen til pædagogikken:

“På seminariet hørte jeg hurtigt, at der var så stor efterspørgsel på steiner-institutioner, så jeg gik meget hurtigt i gang med både vedtægter og forretningsplan, mens jeg læste.”

Alligevel tog det Denice Valentin godt seks år fra ideen om at lave sin egen daginstitution til Aurora var en realitet:

“Lokaler til et børnehus er meget svære at finde. Jeg ledte i mange år efter noget, der kunne leve op til alle kravene til institutionsbyggeri,” fortæller Denice Valentin:

“Det lykkedes mig at skaffe kapital til opstart i lejede lokaler ved at sælge mit hus og flytte i lejlighed. Jeg brugte 250.000 kroner på indskud og løn til personale, mens børnene startede lidt efter lidt. Driftsgarantien til kommunen blev stillet med pant i min andelslejlighed.”

Udlejeren af lokalerne krævede af Denice, at hun var selvstændig erhvervsdrivende og selv hæftede for pengene, så alene af den årsag, kunne hun ikke have skabt Aurora som en selvejende institution. Men ideen om, at forældrene skulle indbetale eksempelvis 20.000 kroner hver tiltalte hende heller ikke:

Jeg synes ikke, at det er fair, at vi deler befolkningen op i et A- og et B-hold, hvor det kun er de rige, der kan sætte deres børn i alternative institutioner. Denice Valentin

Tilknytning er alfa og omega

Og netop hensynet til det enkelte barn og den enkelte families behov vejer tungt i Børnehuset Auroras pædagogik:

“I min institution sætter vi fokus på, at barnet får en tryg tilknytning til os som pædagoger. Vores børn skal føle, at institutionen er en udvidelse af hjemmet. Vi har for eksempel opstartfaser, der varer lige så længe som forældre og børn har brug for.”

Og netop fordi tilknytningen mellem børn og voksne betyder så meget i Aurora Børnehus, har Denice altid haft en god normering med mange voksne til børnene. Noget der kan lade sig gøre, fordi steiner-værdierne på mange måder er besparende:

“Vi har for eksempel ikke ipads til børnene,” forklarer Denice Valentin:

“Og jeg styrer vores økonomi meget som en husholdning, hvor jeg hele tiden finder de bedste tilbud på økologisk og biodynamisk mad. Vores udekøkken har forældrene hjulpet med at bygge af paller, og stubbene om bålpladsen har jeg hentet i min lille blå bil. Jeg er jo ikke bundet af store fællesaftaler med leverandører, som man er i det offentlige,” siger Denice Valentin, der især er stolt af det meget lave sygefravær og udskiftning blandt sine pædagoger, som får løn efter overenskomst, sundhedsforsikring, ret til en ugentlig fridag og stor frihed i deres arbejde.

Det kan dog blive svært at få plads til alternative dispositioner, hvis Aurora skal være selvejende, eller økonomien skal topstyres mere udefra, som politikernes beskriver det i minimumsnormeringsaftalen. Og det bekymrer Denice Valentin:

“Jeg har skabt et børnehus med en god normering hele dagen og plads til sensitive børn, som ikke trives i de store kommunale børnehuse. Men med den nye lov ville det simpelthen ikke have været muligt at starte Aurora,” siger Denice Valentin.

Dels fordi bankerne ikke vil låne penge til forældregrupper. Fordi arbejdsbyrden er enorm i opstarten. Og da kommunerne har nedlagt mange af de små institutioner, forældre traditionelt har overtaget for at køre dem videre som selvejende institutioner, er det heller ikke en mulighed der ligger lige for:

“Så får vi bare ikke flere små eller alternative private institutioner – hverken i byen eller på landet – Og det er børnene, der betaler prisen,” konkluderer Denice Valentin, der i 2017 endelig kunne byde sine børn velkommen i Aurora Børnehus i Søborg.

Borgerforslag: Bevar de private dagtilbud

Private børnehaver og vuggestuer er med til at sikre mangfoldigheden i familiernes valgmuligheder. De tilbyder eksempelvis en særlig pædagogik, fleksibilitet eller geografisk placering, som nogle forældre efterspørger, men som kommunerne ikke kan eller vil imødekomme. Et nyt borgerforslag vil annullere regeringen og støttepartiernes aftale om afvikling af privatejede børnehaver og vuggestuer.

Læs og støt forslaget her

Relateret indhold