Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Træ opnås en række fordele.

Gratis kurser

Dansk Træs kurser, som er tilrettelagt efter medlemmernes ønsker, er gratis. Kurserne er således målrettet til netop vores branche og er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og kompetente undervisere. For medlemsvirksomhedernes lærlinge tilbydes kurser, som bidrager til en større forståelse for – og en tættere tilknytning til – faget og dets traditioner.

Erfaringsudveksling

Dansk Træ er et ideelt forum til udveksling af viden og erfaringer inden for vores område på tværs af virksomheder med forskellig størrelse, geografisk placering og arbejdsfelt.

Studieture

Dansk Træ arrangerer hvert andet år en studietur, hvor der er delvis brugerbetaling. På disse ture, som oftest foregår i udlandet, opnås foruden det kollegiale sammenhold et væsentligt og interessant indblik i, hvorledes byggebranchen er organiseret i andre lande.

Aktiviteter

I nedenstående oversigt ses hvilke aktiviteter, der er planlagt for Dansk Træs medlemmer i kalenderåret 2023.

 • 9. - 10. marts 2023
  Lærlingekursus
 • 21. april 2023
  Generalforsamling
 • 14. - 17. september 2023
  Studietur
 • 27. oktober 2023
  Medlemsmøde
 • 27. - 28. november 2023
  Lærlingekursus

Indbydelse udsendes til medlemmer, hvor andet ikke er nævnt, ca. 5 uger før afholdelse.

Er der spørgsmål til ovennævnte så kontakt Dansk Træ.

Michael Lund Kristensen

Michael Lund Kristensen

Sekretær

Telefon: 20 20 82 55
E-mail: mk@btgulve.dk

Sekretariatet

Mosevej 3
8240 Risskov
Telefon: 33 77 33 77
E-mail: dibyggeri@di.dk