Publikationer

Du kan blive opdateret om de aktuelle emner, som fremgår af menuen nedenfor.

Krav til APV

Virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for virksomheden.

Sådan udarbejder I en APV 

I følge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en skriftlig et APV. Der er metodefrihed til at udarbejde en APV, men I skal som minimum arbejde med følgende fire faser: 


1. Kortlæg arbejdsmiljøforholdene

Få et overblik over de typiske arbejdsgange eller arbejdsprocesser I har i virksomheden. En APV skal indeholder fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske påvirkninger samt risiko for ulykker.

Vejledning i APV

2. Beskriv og vurdér

Kortlæg, beskriv og vurdér arbejdsmiljøproblemerne i et kortlægningsskema.
Kortlægningsskema (word) kan findes på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside

Kortlægningsskema

3. Udarbejd en handlingsplan

I handlingsplanen skal I prioritere arbejdsmiljøproblemerne og stille jer selv følgende spørgsmål: Er der problemer, der kan løses med det samme? Er der problemer, der er særlige vigtige at få løst? Hvilke problemer kræver udviklingen af nye redskaber eller lignende?

Skriv svarene ned i handlingsplanen og find ud af, hvem der løser problemerne, hvordan og hvornår. 

Handlingsplan (word) kan findes på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside.

Handlingsplan

4. Opfølgning og retningslinjer

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal APV´en fornyes hvert 3. år. Der skal også følges op på APV´en, når I får nye maskiner, nye arbejdsopgaver eller hvis I arbejder med farlige stoffer og materialer, der skal have en særlig APV. Lav en plan for opfølgningen!

Husk at APV skal være tilgængelig for alle ansatte. Det kan fx være ved ophængning i kantiner og skurvogne, eller ved at den bliver gjort tilgængelig på virksomhedens computere.

Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet en APV. Som regel er det sikkerhedsrepræsentanten og lederen, der laver APV i samarbejde med de ansatte.

Læs mere om APV

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR-BA) har udviklet en række APV- materialer for bygge- og anlægsbranchen - herunder også træbranchen. Materialet kan hentes elektronisk under faggrupper på BAR-BA´s hjemmeside: APV for Træ – Snedker og tømrerarbejde

Overenskomst og prisliste

På DI Byggeris hjemmeside finder du oplysninger om bl.a. overenskomst og ansættelse.

Overenskomst

Ansættelse

Prisliste for veludført tømrer- og snedkerarbejde 2020

Spørgsmål til ovenstående bedes rettet til DI Byggeri på telefon 72 16 00 00.

Kontrakter

Her kan du læse mere om forbehold, kontrakter og personaleforhold.

Carsten Knudsen

Carsten Knudsen

Sekretær

Telefon: 4045 3876
E-mail: carsten@carsten-knudsen.dk

Sekretariatsadresse

Carsten Knudsen
Gestelevvej 5
5750 Ringe