Uddannelse

Dansk Træ arrangerer løbende kurser for medlemmerne. Invitationer til kurser sendes direkte til Dansk Træs medlemmer.

Lærlingekursus

Dansk Træ har afholdt kurser for medlemmernes lærlinge siden 1985.

Gennem tiden har mere end 700 lærlinge deltaget på det 3 dage lange kursus.

Undervisningen varetages af primært af Dansk Træs egne medlemmer, hvorfor den praktiske hverdag altid er genstand for gode og positive dialoger.

Kurserne består typisk af 12 – 18 lærlinge fordelt fra hele landet, emnerne som berøres betyder, at lærlingene indføres i næsten alle facetterne i entreprenørens dagligdag. Vigtigheden af kommunikation, kammeratskab, arbejdsmiljøet på arbejdspladsen medfører ofte lærerige diskussioner.

På kurset vil emnerne: samarbejde, motivation, kommunikation, instruktion, traditioner i træfaget, faglig stolthed, byggepladsøkonomi indgå. Det er formålet, at deltagerne efter kurset har en indsigt i de forhold, der er afgørende for en virksomheds trivsel og omdømme.

I løbet af kurset skal deltagerne selv udregne et tilbud og der afholdes licitation, hvilket naturligvis betyder, at de emner som sociale ydelser, feriepenge, forsikringer og løn til formanden indgår, så lærlingene for en forståelse for, hvorfor et dækningsbidrag er nødvendigt.

Målgruppen er lærlinge i træfagene. En forudsætning for deltagelse i kurset er, at man er medlem af Dansk Træ. Indbydelse til deltagelse i kurset udsendes fra Dansk Træ ca. 5 uger før kursusstart. Tildelingen af plads på kurset vil ske efter Dansk Træs regler.

Medaljelærlinge

Uddeling af rejselegater.

I forbindelse med uddannelsen kan Dansk Træ yde støtte til nyudlærte svende, der har modtaget medalje ved aflæggelse af svendeprøven.

Støtten gives i form af rejselegater.

Virksomheden, hvor den nyudlærte har opnået at få medalje ved aflæggelse af svendeprøven, kan indstille medaljetageren til at modtage et rejselegat fra Dansk Træ.

Kopi af svendebrev og medaljetagerens personlige data vedlægges indstillingen til Dansk Træ.

Indstillingen skal sendes til Dansk Træ, Mosevej 3, 8240 Risskov - att. sekretariatet for Dansk Træ.

Efteruddannelse

Et af Dansk Træs hovedformål har altid været efteruddannelse tilpasset helt specifikt det behov som medlemsvirksomhederne har.

Derfor har Dansk Træ lige siden start udviklet mange kurser afpasset efter behovene.

Kurserne, som altid er gratis for medlemsvirksomhederne, er i stort omfang præget og tilrettelagt af medlemmerne.

Indbydelse til deltagelse i kurserne udsendes fra Dansk Træ ca. 5 uger før kursusstart. Tildelingen af plads på kurset vil ske efter Dansk Træs regler.

Michael Lund Kristensen

Michael Lund Kristensen

Sekretær

Telefon: 20 20 82 55
E-mail: mk@btgulve.dk

Sekretariatet

Mosevej 3
8240 Risskov
Telefon: 33 77 33 77
E-mail: dibyggeri@di.dk