Bliv medlem

Hvem er vi?
DARIM er et stærkt fagligt netværk for personer der alle beskæftiger sig med risikostyring, enterprise risk management og/eller forsikring. Foreningen har pt. små 100 medlemmer, der repræsenterer næsten lige så mange virksomheder.

Hvem kan blive medlem
Som medlemmer kan optages risk managers og andre der arbejder med risikostyring og/eller forsikringsspørgsmål for egen virksomhed. Medlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages. Anmodning om optagelse skal ske skriftligt (link til optagelsesbeæring nedenfor).

Dansk og Europæisk netværk
Som medlem af DARIM bliver du en del af et stærkt fagligt netværk af Risk Managere fra alle brancher, som gerne deler viden og erfaring samt diskuterer relevante emner indenfor Risk Management, Enterprise Risk Management og forsikring.
Gennem foreningens medlemskab af den Europæiske risk management organisation Federation of European Risk Management FERMA sikres medlemmerne information om internationale forhold. FERMA er også aktiv i EU regi, i forhold til risikostyring og forsikring, på vegne af medlemmerne herunder DARIM.

Hvad får du ud af at være medlem af DARIM?

  • Fire medlemsarrangementer om året med aktuel information, workshops, vidensdeling og deling af nyeste trends, præsenteret af medlemmerne selv og/eller oplægsholdere fra ind- og udland. Temaerne på netværksmøderne er bygget op omkring ønsker fra medlemmerne.
  • Flere af de faglige arrangementer afsluttes med et socialt arrangement i form af en middag eller lign, med det formål at styrke dit netværk.
  • En årlig konference, hvor DARIM samler repræsentanter fra hele branchen (forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, konsulenthuse) med henblik på en tværfaglig diskussion af aktuelle emner.
  • Et medlemsseminar fordelt på to dage, hvert andet år, hvor der er mulighed for at tage mere komplekse problemstillinger op og dykke ned i aktuelle udfordringer.
  • Et fortroligt rum til deling af aktuelle udfordringer.
  • Automatisk medlemsskab af FERMA

Hvorfor under Dansk Industri?
DARIM er organiseret under Dansk Industri, og har her igennem adgang til Dansk Industris sekretariatsfunktion samt deres netværk af rådgivere og eksperter. 

Hvad koster det at være medlem?
Det årlige kontingentet for medlemsskab i 2023 er:
Kr. 5.000 for medlemmer af DI
Kr. 7.000 for ikke-medlemmer af DI

For indmeldelse efter 1. juli betales henholdsvis kr. 2.500 for medlemmer af DI og 3.500 for ikke-medlemmer af DI for 2. halvår. Alle priser er opgivet ekskl. moms.

Læs og download vedtægter og optagelsesbegæring nedenfor.

Benedikte Fogh Kristiansen

Benedikte Fogh Kristiansen

Koordinator

Sekretariatsansvarlig og sekretær for DARIMs bestyrelse

Kontakt DARIM på: DARIM@di.dk

  • Direkte +45 3377 3629
  • Mobil +45 3016 6537
  • E-mail beda@di.dk