Foreningens formål

DARIMs formål

DARIM's formål er at udvikle risk management og tilpasse risk management konceptet til virksomhedernes vilkår og egenart.

Gennem DARIM vil du have adgang til og få indblik i god praksis og vidensdeling omkring forsikring, ERM og optimering af risikoafdækning.

Eksempler på områder der typisk fokuseres på i DARIM regi er:

  • Virksomhedens forsikringsmæssige eksponeringer, forsikringer, dækninger, markedets aktører lokalt og internationalt.
  • Risiko optimeringsstrategi, herunder valg af selvrisiko, brug af captive, samarbejde med mæglere, forsikringsbare risici vs. ikke forsikringsbare risici.
  • Risikostyring, herunder risikoforebyggelse, minimering og håndtering af forsikringsbare risici.
  • Enterprise Risk Management / Strategisk risikostyring / Risikoledelse - herunder bestyrelses-rapportering.
  • Operational risikostyring, bl.a. forskellige undergrene såsom kontrakt-risikostyring, supply chain risikostyring mm.

De fleste af DARIM’s medlemmer arbejder med, eller er ansvarlige for forsikring, Enterprise Risk Management og/eller operationel risikoforebyggelse i deres respektive virksomheder.

I DARIM får du et stærkt fagligt netværk, som gerne deler viden og erfaring, samt diskuterer relevante emner indenfor forsikring, risikostyring, risikoledelse, risiko-vurdering og -kvantificiering. Derudover gives løbende input fra førende forsikrings- og/eller risikorådgivere fra ind- og udland.

Dette gøres bl.a. gennem afholdelse af medlemsmøder med foredrag, oplæg, erfaringsudveksling, workshops, etablering af ERFA-grupper, afholdelse af møder med repræsentanter for forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og andre forsikringsrådgivere samt udbredelse og udveksling af faglitteratur.

Desuden skabes via debat øget fokus på uddannelse og efteruddannelse inden for hele risk management områder - alt med henblik på en yderligere styrkelse af denne.

DARIM har internationalt samarbejde, og har kontakt med udenlandske risk management organisationer - bl.a. den europæiske organisation Federation of European Risk Management Associations FERMA -  med tilsvarende formål.

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte DARIM's sekretariat via DARIM@DI.DK