Charlotte Hedemark Hancke tv. overrækker Sussi Bisgaard Sommer th. diplomet.

30.03.21 DARIM Nyheder

Risk Manager fra Coloplast A/S vinder pris for pandemiplan

Sussi Sommer Bisgaard modtager prisen for at have stået i spidsen for Coloplast A/S håndtering af Crisis Management, Corona Task Force, pandemiplan (Business Contingency plan). Sussi har medvirket til at sikre en professionel og ensartet håndtering af krisen, der har været grundlag for at begrænse pandemiens effekt på den fortsatte drift, på tværs af koncernen.

Efter Sussi havde modtaget prisen delte hun følgende erfaringer: 

Hvad er den vigtigste læring du tager med dig fra din Crisis Management håndtering af COVID-19?

Overordnet har jeg lært en del ift. hvordan vi fremover skal organisere os i kriser, samt hvordan jeg som Risk Manager kan bidrage endnu mere med mit kendskab til krisestyring og beredskabsplaner i organisationen. Jeg vil dog sige, at den vigtigste læring er, at man aldrig kan komme for tidligt i gang. Jo mere forberedt man er, jo større er sandsynligheden for, at man kommer godt igennem krisen.

Hvad var det mest overraskende du erfarede under din Crisis Management håndtering af COVID-19?

Det overraskede mig nok lidt, hvor dårligt forberedt hele verden var på en pandemi.  Til gengæld har det været opløftende at se, hvor meget vi som organisation har kunnet flytte, i fællesskab, ved fx at videndele på tværs af regioner og funktioner. På ganske få dage fik vi i Coloplast’s Corona Task Force etableret en pandemiplan med konkrete guidelines, som vores globale kolleger tog til sig og implementerede nærmest over natten.

Hvad anser du for betydningsfuldt i den fremtidige / resterende håndtering af Crisis Management håndteringen af COVID-19?    

Jeg mener det er vigtigt, at vi holder fast i vores principper og guidelines, for vi er ikke igennem pandemien endnu. Vores organisation har indtil videre været hjulpet af stærk retningssættende kommunikation fra ledelsen samt dedikerede medarbejdere, der på tværs af funktioner har løftet det ekstra ansvar, der fulgte med pandemien. Det betyder, at vi er lykkedes med at passe på hinanden samtidig med, at vi har sikret leverancen af vores produkter til kunderne og opretholdt driften af vores virksomhed. Men vi er ikke i mål endnu. På mange måder har vi løbet et halvt maraton,  og nu skal vi holde kadencen og sikre, at vi kommer sikkert i mål.

Hvilken betydning/hvordan har du anvendt DARIM i din Crisis Management håndtering af Covid-19?

Jeg har haft utrolig stor glæde af netværket i DARIM. Da epidemien startede i Kina tilbage i januar, rakte jeg ud til et par af medlemmerne i netværket, som jeg vidste måtte stå med nogle af de samme udfordringer som Coloplast. Sidenhen har vi løbende haft kontakt under hele pandemien. Det har haft stor betydning for mig, at jeg i et fortroligt forum har kunne sparre med andre med samme jobfunktion - både om konkrete tiltag i forhold til håndtering af pandemien, men også i forhold til krisestyringsværktøjer og nogle af de risici, som krisen har ført med sig. 

 

Andreas Skovbo-Bech
Skrevet af:

Andreas Skovbo-Bech

Relateret indhold