Foto: Carlsberg

Anja Deleuran
21.10.21 DARIM Nyheder

Anja håndterer risici og forsikringer i hele verden

Anja Deleuran har gennem sit arbejde, som Group Insurance Manager hos Carlsberg, hele verden som sin arbejdsplads. Som en del af Carlsbergs Risk Management Team består Anjas job i at udarbejde risikovurderinger, og identificere, hvilke scenarier og situationer Carlsberg potentielt vil kunne møde i fremtiden.

Med en juridisk baggrund håndterer Anja i dag forsikringer i hele verden. Et arbejde der indebærer, at hun til dagligt udarbejder risikovurderinger samt identificerer, hvilke scenarier Carlsberg vil kunne stå over for i fremtiden. Carlsbergs Risk Management Team dækker mange risikoområder og er derfor sammensat af folk med forskellig uddannelsesbaggrund, der sammen dækker alle risikotyper og ligeledes håndterer risici i hele verden. Anjas primære fokus er det asiatiske marked, hvor hun håndterer bl.a. ansvarsforsikringer, motorforsikringer, trade credit samt financial lines forsikringer.

Carlsberg er verdens tredje største bryggerikoncern med godt 41.000 ansatte fordelt på kontorer i 40 lande. Dette stiller store krav til virksomhedens risikostyringsprogram, eftersom risikotyperne kan variere alt efter hvilken del af verden, man opererer i.

Som organisation eller virksomhed er man nødt til at acceptere, at der altid vil være en vis risiko forbundet med at drive forretning i hele verden. Disse risici kan grundlæggende håndteres på to måder; enten kan man forsikre sig ud af det finansielle tab eller håndtere risikoen internt i organisationen ved at lave nogle foranstaltninger, der gør, at de ikke opstår,” fortæller Anja. 

Carlsberg arbejder i deres risiko-framework med historiske skadesdata, således at nye skader analyseres og sammenlignes med tidligere skader. På den måde bidrager analyserne til fremtidig vidensdeling: ”Man kan kaste uendelige summer ud til forsikringsselskaberne, men hvis man kan forhindre skaderne i at ske ved at kortlægge dem og udarbejde initiativer internt i organisationen, er det at foretrække,” fortæller Anja og uddyber, at det i sidste ende er de forebyggende initiativer, der har betydning for, om forsikringsselskaberne vurderer, hvorvidt Carlsberg er en attraktiv risiko at forsikre.

Miljøhensyn og omkostningsbesparelser i Kina

Helt konkret har Anja særligt beskæftiget sig med ansvarsskader i Kina, eftersom Carlsberg oplevede, at et uforholdsmæssigt højt antal flasker bristede i den kinesiske region. Af den grund begyndte Anja og hendes enhed at analysere, hvorfor hyppigheden af skader af denne karakter var langt højere i Kina, end i andre lande Carlsberg opererer i. I samarbejde med forsikringsmægler og forsikringsselskab begyndte Carlsberg derfor et omfattende analysearbejde af skaderne, logistiksammensætningen og retursystemet i Kina. En analyse, der lokaliserede årsagen til det øgede antal flaskeskader:

Vi kender alle den danske model, hvor man afleverer sine flasker nede i supermarkedet, de bliver samlet og sorteret i kasser, hvorefter de bliver transporteret til en genanvendelsesstation. Vi fandt ud af, at denne proces er helt anderledes i Kina, da alle flasker samles i enorme poser og kasser. Derfor er flaskerne udsat for en helt anden påvirkning, end hvis de bliver pakket forsvarligt, som de gør i Danmark,” fortæller Anja.

Denne indsigt fik Carlsberg til at køre flere sideløbende processer, der alle havde til formål at understøtte flaskernes øgede eksponering med henblik på at minimere risikoen for brud.

Kinas logistik og behandling af flasker er svær at ændre på. Det har derfor krævet nogle investeringer, at indgå i samarbejde med dem der leverer flaskerne tilbage, og understøtte arbejdsgange ved eksempelvis at sortere flaskerne i kasser, som vi gør i Danmark. Alle forsyningsled i logistikken skal understøttes, for at et projekt som dette bliver en succes. Dertil fandt vi ud af, at designet af flaskerne i Kina kunne optimeres, hvorfor vi re-designede flaskerne til det kinesiske marked, således at de blev mindre sårbare. Hele indsatsen har medført, at antallet af skader i Kina nu er reduceret betragteligt,” forklarer Anja.

Ifølge Anja er historien et godt eksempel på, hvordan et lavpraktisk problem, der potentielt kunne have medført alvorlige konsekvenser for både Carlsberg og forbrugerne, kan udgøre en konkret risiko for en virksomhed. Derudover påpeger Anja, at eksemplet fra Kina viser, hvordan en risikostyringsgruppe konkret har minimeret risikoen for skader, der i sidste ende både har været til gavn for forbrugersikkerheden og forretningen.

 

Anja Deleuran
Vores arbejde som Risk Managers består derfor mange gange i at stille de rigtige spørgsmål til forsikringsselskabet, før det er for sent. Anja Deleuran

Når øl bliver til håndsprit

Carlsberg har bryggerier fordelt over hele verden, og havde under Coronapandemien mulighed for at holde store dele af produktionen i gang. I få lande blev produktionen dog kategoriseret som ’ikke essentiel’, hvorfor Carlsberg var tvunget til at indstille den. I stedet for at lukke bryggerierne i perioden valgte Carlsberg at omlægge dele af produktionen, så man blev i stand til at producere håndsprit. Beslutningen var dog betinget af, at Anja og risikostyringsteamet vurderede, hvorvidt risikoeksponeringen på de enkelte fabrikker ændrede sig. ”Den beslutning involverede en Risk Manager, da Carlsberg ikke er kemikalieproducent på nogen måde. Det er klart, at vi håndterer kemikalier i vores produktion til rensning af udstyr og maskiner, og vi håndterer da også sprit, men vi er jo ikke producent af håndsprit,” fortæller Anja og uddyber, at Carlsberg i den forbindelse indgik samarbejde med andre virksomheder, der også producererede håndsprit. Et samarbejde der potentielt kunne gå ud over dækningen i de eksisterende forsikringsbetingelser.

Grundet vores daværende planer om at begynde at producere håndsprit, kontaktede vi vores forsikringsselskaber og spurgte dem, om de mente, at dette kunne være i strid med vores eksisterede forsikringsvilkår. Vores arbejde som Risk Managers består derfor mange gange i at stille de rigtige spørgsmål til forsikringsselskabet, før det er for sent,” siger Anja.

I det konkrete tilfælde var der ikke konflikt mellem Carlsbergs forsikringsbestemmelser og ønsket om at producere håndsprit. Omstillingen fra øl til håndsprit understøtter således Anjas budskab om, at risici og forsikringer håndteres mest hensigtsmæssigt, hvis der eksisterer gensidig transparens og dialog mellem forsikringsfirmaer og virksomheder. ”I mine øjne har vi i Carlsberg kultur for at forsøge at sætte de rigtige folk sammen og være transparente. Derfor er forsikringsselskaberne eksempelvis altid med på bryggerierne, så de kan se, hvordan vi har valgt at indrette produktionen,” fortæller Anja afslutningsvis.

Forebyggende foranstaltninger

Som led i at identificere potentielle scenarier og situationer, for herefter at iværksætte en risikoforebyggende indsats, følger en økonomisk omkostning. En udgift, der ifølge Anja kan være svær at finde investeringer til, da man som Risk Manager ofte beregner skader, som ikke nødvendigvis indtræffer: ”Hvis man har forhindret noget i at ske, kan man typisk ikke bevise det over for nogen. Derfor vil dén omkostning, der er forbundet med at forhindre ting i at ske, altid være svær at sælge.” I Anjas øjne er der dog god økonomi i at arbejde proaktivt og iværksætte forebyggende initiativer, da dette i sidste ende er medbestemmende for den samlede forsikringspræmie. Så spørger man Carlsbergs Group Insurance Manager, er det de forebyggende initiativer, der ultimativt gør, om forsikringsselskaberne synes, at en virksomhed er en attraktiv risiko at forsikre eller ej.

 

 

Relateret indhold