Om DARIM

Hvem er vi?
DARIM er et stærkt fagligt netværk for personer der alle beskæftiger sig med risikostyring, enterprise risk management og/eller forsikring. Foreningen har pt. små 100 medlemmer, der repræsenterer næsten lige så mange virksomheder.

Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle risk management konceptet og bidrage til at skabe øget fokus på risikostyring i virksomheder i Danmark - med særligt fokus på operationel risikoforebyggelse og forsikring.

Hvem kan blive medlem
Som medlemmer kan optages risk managers og andre der arbejder med risikostyring og/eller forsikringsspørgsmål for egen virksomhed.

Faglige medlemsarrangementer
DARIM afholder 4 medlemsarrangementer om året med aktuel information, workshops, vidensdeling og deling af de nyeste trends og viden med oplægsholdere fra ind- og udland. DARIM samarbejder tæt med repræsentanter og specialister fra hele branchen for at sikre at medlemmerne får den nyeste viden. Som medlem har du selv indflydelse på hvilke emner der tages op ved medlemsarrangementerne. Flere af de faglige arrangementer afsluttes med et socialt arrangement i form af en middag eller lign.

Samarbejde i Norden og Europa
DARIM har et stærkt og aktivt samarbejde med kolleger i andre lande bl.a. DARIMs søsterorganisationer i Norden.
DARIM er desuden medlem af den europæiske organisation Federation of European Risk Management Association FERMA, og er aktivt repræsenteret med 2 medlemmer i FERMA's bestyrelse, div. arbejdsgrupper, committees osv.

Hvordan bliver jeg medlem - og hvad koster det?
Et medlemsskab af DARIM er personligt, og foreningen er således et eksklusivt forum for personer, der beskæftiger sig med risk management alene for den virksomhed de arbejder i. Anmodning om optagelse skal ske skriftligt.

Information vedr. optagelse samt kontingent findes under fanen ”Bliv medlem”. Her finder du også gældende vedtægter samt optagelsesbegæring.

Kontakt DARIM
Hvis du har spørgsmål, eller brug for mere information, er du meget velkommen til at kontakte DARIM via DARIM@DI.DK