Bliv medlem af Dansk Automationsselskab

Ønsker I at blive medlem af DAU?

DAU TryOut 2020

TryOut 2020: Vær med i DAU - få hele 2020 gratis

Tryout 2020 er navnet på en DAU-kampagne, hvor nye medlemmer eller abonnenter får gratis kontingent til DAU helt gratis frem til 1. januar 2020.

Der er ingen bindinger, og medlemskabet/abonnementet udløber automatisk, såfremt I opsiger det inden udgangen af 2020.
Kontakt sekretariatsleder Bent Outzen på beou@di.dk for at høre nærmere. 

  1. Vi understøtter erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller, samt vi giver inspiration til nye automationsløsninger.

  2. DAU er strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

  3. Vores medlemmer dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

  4. DAU fungerer som en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.

Pris for medlemskab

Medlem af DI?

Hvis din virksomhed er medlem af DI, bliver I tilknyttet DAu som et medlem.

Medlems priser: 
For virksomheder med flere end 20 ansatte er det årlige kontingent: 8.500 kr.

For virksomheder med mindre end 20 ansatte er det årlige kontingent: 3.400 kr.

Konferencegebyr:
Uanset virksomhedsstørrelse: 1.900 kr.

Ikke medlem af DI?

Hvis din virksomhed ikke er medlem af DI, bliver I tilknyttet DAu som en abonnent. 

Abonnent priser: 
For virksomheder med flere end 20 ansatte er det årlige kontingent: 8.500 kr.

For virksomheder med mindre end 20 ansatte er det årlige kontingent: 3.400 kr.

Konferencegebyr:
Uanset virksomhedsstørrelse: 2.200 kr.

Ikke medlem af DAu?

Selvom du ikke er medlem af DAu kan du stadig deltage i vores konferencer. For et ikke-medlem koster deltagelse i vores konferencer: 3.900 kr.

Som ikke medlem kan du dog ikke modtage DAu tidsskrift eller deltage i netværk.

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3414
  • Mobil +45 2949 4676
  • E-mail jen@di.dk

Services og rettigheder der knytter sig til de forskellige tilknytningsformer

  Ikke medlem  DAu-abonnent DAu-medlem
Konferencegebyr ved DAu konferencer 3.900 kr. 2.200 kr. 1.900 kr. 
Adgang til DAu bestyrelsesmøder Ingen adgang Bestyrelsen kan udpege 2 observatører Adgang for valgte bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere og eventuelle observatører
Adgang til tidsskrift for Dansk Automationsselskab Ingen adgang Gratis - Fuld adgang Gratis - Fuld adgang
Deltagelse i DAu netværk Ingen adgang Adgang til netværk Adgang til netværk og bestyrelse
Adgang til DAu's repræsentantskabsmøder* Ingen adgang Bestyrelsen kan udpege 2 observatører Adgang for alle medlemmer

* I henhold til vedtægterne kan personer, som er associeret til selskabet, og æresmedlemmer deltage i repræsentantskabets møder men uden stemmeret for så vidt angår beslutninger om kontingent, valg til bestyrelsen og afstemninger i henhold til vedtægternes §§ 11-13.