Bliv medlem af Dansk Automationsselskab

  1. Vi understøtter erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller, og vi giver inspiration til nye automationsløsninger.

  2. DAU er strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

  3. Vores medlemmer dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

  4. DAU fungerer som en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.

Kontingentsatser

  • For virksomheder med flere end 250 ansatte er det årlige kontingent: 11.500 kr.
  • For virksomheder med 20 til 250 ansatte er det årlige kontingent: 9.500 kr.
  • For virksomheder med færre end 20 ansatte er det årlige kontingent: 3.900 kr.

Som en ekstra fordel for vores medlemmer i de to højeste kontingentgrupper introducerer vi i 2023 et nyt vouchersystem, som giver gratis adgang til en DAU-konference efter eget valg. I skal bare tilmelde mindst to fra jeres virksomhed til normalpris og sende en mail til mlar@di.dk med besked om, at I vil bruge en voucher. Så bliver I ikke faktureret for den ene af konferencebilletterne.

Hvis I er i gruppen 20 til 250 ansatte, får I hver især én voucher i 2023. Hvis I er i gruppen 251+ ansatte, får I hver især to vouchere.

Services og rettigheder der knytter sig til de forskellige tilknytningsformer

  DAU-medlem Ikke medlem
Konferencegebyr ved DAU konferencer 1.900 kr.  3.900 kr.
Adgang til DAU bestyrelsesmøder* Adgang for valgte bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere og eventuelle observatører Ingen adgang
Deltagelse i DAU netværk Adgang til netværk og bestyrelse Ingen adgang
Adgang til DAU's repræsentantskabsmøder** Adgang for alle medlemmer Ingen adgang

* Bestyrelsen kan udpege 2 observatører

** I henhold til vedtægterne kan personer, som er associeret til selskabet, og æresmedlemmer deltage i repræsentantskabets møder men uden stemmeret for så vidt angår beslutninger om kontingent, valg til bestyrelsen og afstemninger i henhold til vedtægternes §§ 11-13.

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

Konsulent