Bliv medlem af Dansk Automationsselskab

Ønsker I at blive medlem af DAU?

  1. Vi understøtter erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller, samt vi giver inspiration til nye automationsløsninger.

  2. DAU er strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

  3. Vores medlemmer dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

  4. DAU fungerer som en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk.

Pris for medlemskab

Medlem af DI?

Hvis din virksomhed er medlem af DI, bliver I tilknyttet DAU som et medlem.

Medlemspriser: 
For virksomheder med flere end 20 ansatte er det årlige kontingent: 8.500 kr.

For virksomheder med mindre end 20 ansatte er det årlige kontingent: 3.400 kr.

Konferencegebyr:
Uanset virksomhedsstørrelse:1.900 kr.

Ikke medlem af DI?

Hvis din virksomhed ikke er medlem af DI, bliver I tilknyttet DAU som en abonnent. 

Abonnentpriser: 
For virksomheder med flere end 20 ansatte er det årlige kontingent: 8.500 kr.

For virksomheder med mindre end 20 ansatte er det årlige kontingent: 3.400 kr.

Konferencegebyr:
Uanset virksomhedsstørrelse: 2.200 kr.

Services og rettigheder der knytter sig til de forskellige tilknytningsformer

  Ikke medlem  DAU-medlem, ikke DI-medlem DAU-medlem
Konferencegebyr ved DAU konferencer 3.900 kr. 2.200 kr. 1.900 kr. 
Adgang til DAU bestyrelsesmøder Ingen adgang Bestyrelsen kan udpege 2 observatører Adgang for valgte bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere og eventuelle observatører
Deltagelse i DAU netværk Ingen adgang Adgang til netværk Adgang til netværk og bestyrelse
Adgang til DAU's repræsentantskabsmøder* Ingen adgang Bestyrelsen kan udpege 2 observatører Adgang for alle medlemmer

* I henhold til vedtægterne kan personer, som er associeret til selskabet, og æresmedlemmer deltage i repræsentantskabets møder men uden stemmeret for så vidt angår beslutninger om kontingent, valg til bestyrelsen og afstemninger i henhold til vedtægternes §§ 11-13.

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

Konsulent