Dansk Automationsselskab bestyrelse

11.07.18 DAU Nyheder

DAu's nye bestyrelse

Den 6. marts 2018 holdt Dansk Automationsselskab (DAu) sit årlige repræsentantskabsmøde hos Chr. Hansen på Avedøre Holme.

På mødet var der bl.a. valg til bestyrelsen, hvor foreningens formand, salgsdirektør fra Siemens, Frank Faurholt, blev genvalgt, ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år.
Som nyt bestyrelsesmedlem indtrådte afdelingschef Jacques van Wonterghem fra DTU, Center for Diplomingeniøruddannelse.

DAu’s bestyrelse består herefter af følgende i det kommende år 2017-2018:

Frank Faurholt, Siemens A/S (formand)
John Ammentorp, Rambøll Danmark A/S (næstformand)
Per Thyme, Schneider Electric A/S (kasserer)
Allan P. Kjær, COWI A/S
Flemming Schou, Rockwool International A/S
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed Aps
Johnny Krogh Sørensen, Chr. Hansen A/S
Jacob Herbst, Dubex A/S
Morten Svendsen Nordli, Eltronic A/S
Vibeke Kristoffersen, ABB A/S
Flemming Højskov Andersen, Banedanmark
Jannik Skovgaard Poulsen, Deloitte
Karsten Hvalkof Andersen, Ørsted A/S
Jacques van Wonterghem, DTU
Kasper Malthe Larsen, Novo Nordisk A/S (observatør)
Leif Poulsen, NNE A/S (observatør)

Emma Skov
Skrevet af:

Emma Skov