13.07.18 DAU Nyheder

Integrated Engineering 4.0

Ny referenceramme og udvikling af organisationen baner vej for integration på tværs

Integrated Engineering er en helhed

Når talen kommer på forståelsen af "Integrated Engineering", er det eftermin personlige mening vigtivt at tage et ord ad gangen under særskilt behandling. "Integrated" er jo lidt som at sælge elastik i metermål, forstået på den måde, at man kan være mere eller mindre ambitiøs i forhold til omfanget af det der skal integreres. Startende fra 2 sammenlignelige områder (1 grænseflade), der skal håndteres i en sammenhæng, til en multi-disciplinær struktur i flere dimensioner der omhandler "det hele". 

Er det, at 2 Controllere (PLC'er) fra forskellige leverandører kan kommunikere med hinanden via OPC UA "Integrated", eller er blot en specifik løsning på et enkeltstående problem? Eller bliver det først "Integrated" når "Engineeringen" foregår via en fælles software (evt. open source) der kan browse de to OPC UA deltagere (Server / Client), og derved finde standardiserede PLCopen objekter og strukturer jf. IEC 61131? 

Som udgangspunkt er mit svar NEJ, men kan højst tale om "Integrated Programming", da "Integrated" både kan og skal ses meget bredere. Og så er vi jo tilbage til "Engineering", som igen er meget mere end "blot" programmering og konfigurering. 

Det er multidisciplinært

Man kan altid diskutere antallet af faser i et givent projektforløb. Både organisatorisk og teknologisk, er der tale om et multi-disciplinære forløb. Altså hvor mange former af "Engineering" begyndende med design og simulering af selve produktet via CAD/CAM software, til mekanisk og elektrisk "Engineering" af maskinen, og videre til "Engineering" af automationsdelen (PLC-programmering), drevløsninger etc. indgår. Og hvad så med drift og vedligeholdelse, det er vel også "Engineering"? 

På den ene side er det altså nødvendigt at se på ordene et for et, og omvendt giver de først rigtigt mening, når de sættes i realtion til hinanden. 

Organisatoriske udfordringer

Både ved at se indad i egen virksomhed, og i samtaler med kunder og ikke mindst med kollegaer i Dansk Automationsselskab (DAu), må jeg konstaterere, at vi alle skal til at tænke helt anderledes. Digitalisering udfordrer for vores silotænkning. Vi vil kun lykkes med den digitale omstilling, hvis vi tør og formår at nedbryde vores klassiske måder at opdele tingene på. Det lyder nemt, men det er det ikke, da der både er følelser, traditioner, kulturforskelle, kompetencer, og risici involveret. Og så er det ikke altid til at se et klart slutmål for den organisatoriske forandring, der skal understøtte den digitale transformation. 

Man bliver nødt til at standardisere for at være fleksibel og effektiv. Frank Faurholt, formand for DAu, Siemens

Standardisering

Jeg hører ofte udsagnet "at vi ikke kan standardisere, fordi vores projekter er så forskellige. Vi må bygge tingene op fra grunden med vores applikationssoftware hver gang, for at opfylde kundens specifikke krav, og dermed være fleksible". 

Jeg udfordrer det som regel ved at sige, at man bliver nødt til at standardisere for at være fleksibel og effektiv. 

Det er selvfølgelig nemt for mig at sige min point er, at du skal tænke i passende standardiserede applikationsobjekter. Objekter der kan følge egne standarder, kundens standarder, eller i bedst fald internationale standarder, der er accepterede i branchen. Der findes en række relevante organisationer med hver deres standarder. Se fakta boksen. Og så ikke at forglemme "the new kid on the block" RAMI 4.0. 
RAMI 4.0 er ikke en egentlig standard, men en referenceramme model, der forsøger at sætte en teknologisk struktur på alle visionerne for Industry 4.0. 

Faktaboks

Eksempler på tre organisationer, der med hvert deres fokus, er med til at definere standarder indenfor kommunikationsgrænseflader, applikationsobjekter og funktionsobjekter: 

OPC Foundation

PLCopen

OMAC

Her vil jeg henvise til en kort videofilm produceret af ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association) 

Reelt er RAMI værktøjet til at standardisere Industry 4.0, og mange af de klassiske organisationer er nu ved at "koble sig på" RAMI 4.0. Teknisk sker det bl.a. via såkaltdte "Industrie 4.0 Asset Administration Shell (I4AAS)", som er et område vi alle bør sætte os ind i.

Kunstig intelligens (AI), Cloud, Edge, IoT, Big data

Integrated Engineering er ud fra nutidens klassiske antagelser, noget som du allerede nu bør tage alvorligt. Og Kikker du bare lidt ind i krystalkuglen, så vil måden at udføre Engineering på ændre sig dramatisk i fremtiden. Hvis standardisering er på plads, vil den helt automatisk blive integrated. 

Kort videofilm om RAMI.

ZVEI, (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association)
Frank Faurholt, formand DAu, Siemens
Skrevet af:

Frank Faurholt, formand DAu, Siemens

Relateret indhold