01.02.18 DAU Nyheder

Turboladet dansk digitalisering

Dansk virksomheder er godt i gang med teknologier til Industri 4.0 og er blandt de mest digitale.

Sammenholder man danske virksomheders optag af nye teknologier og digitalisering med virksomheder fra andre europæiske lande, er de blandt de mest digitale. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik i publikationen ”Virksomhedernes anvendelse af it 2017”.

4.0 Tech-optag
Industri 4.0 dækker over forskellige koncepter, som teknisk bygger på blandt andet cloud computing, big data og sensorer, der er koblet op til internettet. I lederartiklen i dette DAu-blad, understreger Kasper Malthe Larsen fra Novo Nordisk, at vi begynder at se koncepterne til at udnytte de ekstremt store mængder data.

Dem tager danske virksomheder til sig. Cloud computing er 42 pct. nu i gang med, hvilket er dobbelt så meget som i EU-landene i snit. Big data med analyse af egne og eksterne data sker i 12 pct. af de danske virksomheder mod 10 pct. i EU.

De væsentligste forudsætninger for Industri 4.0 er med andre ord på plads. Det betyder, at maskinlæring og Artificial Intelligence, AI kan blive næste teknologi.

AI breder sig
AI er et nyt område kommercielt set, som nu bevæger sig fra forskningslaboratorierne og ud på markedet. Det baner de mange sensordata, adgangen til hurtige net, brugen af cloud og big data vejen for. 5 pct. af danske virksomheder har i dag fat om maskinlæring og kunstig intelligens. AI breder sig, og vi er forbi det punkt, hvor det kun er de første pionerer, de såkaldte ”innovators”, som tager teknologien til sig.

Figur 1. Digitaliseringsgrad

Figur 1. Digitaliseringsgrad

Foto: Danmarks Statistik "Virksomhedernes anvendelse af it 2017"

EU’s mest digitale
Danske virksomheder er blandt de mest digitale i EU med en meget høj eller høj grad af digitalisering. Det gælder uanset størrelse. Selv blandt virksomheder med 10-49 ansatte står de danske virksomheder bedst. (Figur 1).

Branchemæssigt er billedet tæt på at være det samme. I Industrien har 34 pct. af de danske producenter en høj eller meget høj digitalisering. Kun i bygge og anlæg hører danske virksomheder ikke til i eliten, men ligger betragteligt under det, der gælder i EU.

Sammenligningen mellem lande er foretaget ud fra et indeks sat sammen af 12 indikatorer. Der indgår ca. 4000 danske virksomheder i undersøgelsen, hvilket giver et godt billede af danske forhold. Resultaterne afspejler da også det generelle indtryk af Danmark, som ganske langt fremme på trods af de åbenlyse barrierer.

Specialister mangler stadig
En af de store barrierer er det tilbagevendende tema om manglen på it specialister, som også fremhæves i den nye udgivelse fra Danmarks Statistik. Man kunne tilføje, at der også mangler på automationsspecialister, eller helt generelt teknisk uddannede.

Øget digitalisering vil i et arbejdsmarked, der allerede mangler kompetencer på området, være med til at forværre vanskelighederne med at rekruttere de rette folk. Høj grad af digitalisering hænger tæt sammen med, at man har ansat specialister. Det problem kommer ikke til at gå væk af sig selv, snarere skal vi belave os på, at det fortsætter i årene fremover. Billedet ses både i Danmark og resten af EU. Vi kommer således næppe til at løse det ved at tiltrække udenlandske specialister, men må i høj grad uddanne dem selv.

Henrik Valentin Jensen
Skrevet af:

Henrik Valentin Jensen

Relateret