30.12.19 DAU Nyheder

Digitial Uansvarlighed Koster

I DI er vi meget optaget af at gøre digital ansvarlighed til en dansk styrke position, for vi har allerede en af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer. Derfor er det kun naturligt, at digital ansvarlighed er en mærkesag for Danmark.

Når Data made in Denmark er et brand, man kan regne med, vil det give kommercielle fordele for vores virksomheder. Af samme årsag er vi i skrivende stund i gang med at udvikle en mærkningsordning for digital ansvarlighed.

Hvorfor er digital ansvarlighed kommet på dagsordenen?

Vi har i mange år omfavnet teknologiens mange muligheder med begejstring, men med sager som Cambridge Analytica, blev vi gjort opmærksomme på nogle af de negative konsekvenser ved brugen af teknologi. Det britiske dataanalyseselskab misbrugte 50 mio. Facebook brugere i Trumps præsidentkampagne i 2016. Dataetik er derfor siden blevet et fænomen, som mange er bekendt med, og ansvarlig håndtering af data vil derfor kun blive til virksomheders fordel. Data er det 21. århundredes olie, og det er afgørende, at det behandles med respekt og ansvarlighed, hvis vi vil bevare tilliden til den teknologiske udvikling.

Er RPA og Lean i virkeligheden det samme?

Foruden deling af data er også bevarelse af menneskelige værdier i teknologien, i en verden hvor Artificial Intelligence (AI) tager beslutninger om alt fra sundhed til lovgivning, en bekymring, som mange diskuterer.

Implementering af AI f.eks. gennem RPA (Robotic Process Automation) giver mange muligheder for at booste forretningen via optimering af nuværende processer. Men en af de helt store udfordringer ved brugen af AI, er mangel på gennemsigtighed også kaldet black box. Vi bruger AI til at tage beslutninger omkring vigtige processer, men til tider forstår vi ikke beslutningsprocessen bag. I DI mener vi, at det er vigtigt at skabe gennemsigtighed. I stedet for en beslutningsproces der er black box, er det vigtigt, at vi white boxer, så vi forstår, hvorfor AI-softwaren har taget en given beslutning. På den måde kan vi tage ansvar for brugen af AI i menneskelige beslutningsprocesser.  

En trussel mod Danmarks sikkerhed  

Foruden ansvarlig håndtering af data og gennemsigtighed i AI processer, er it-sikkerhed det andet vigtige ben i den kommende mærkningsordning. Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed har flere gange vurderet cybertruslen er en af de tre mest alarmerende trusler mod Danmarks sikkerhed. Denne trussel blev alvor for A.P Møller – Mærsk i sommeren 2017, der oplevede hvordan et cyberangreb kan koste dyrt.

Cyberkriminelle angreb selskabets systemer I Ukraine og satte hardware og software ud af drift verden over, hvilket kostede selskabet ca. 2 mia. kr. Men det er beundringsværdigt, at A.P Møller – Mærsk åbner op for hændelsen, så flere kan få indsigt i, hvilke konsekvenser et cyberangreb kan have på forretningen. I DI opfordrer vi til, at man som virksomhed åbner op på samme vis som A.P Møller – Mærsk, hvis man oplever lignende hændelse, så vi kan bekæmpe cyberkriminelle. For sammen står vi stærkest.

Digital ansvarlighed for alle

It-sikkerhed og ansvarlig håndtering af data er ikke kun vigtigt for store virksomheder. Digital ansvarlighed er noget alle virksomheder, store som små, bør tage alvorligt – ellers kan det koste dyrt. Det står dog klart, at one-size-fits-all-løsninger ikke er mulige. Af samme årsag vil den kommende mærkningsordning for digital ansvarlighed have kriterier, der er tilpasset virksomhedens organisatoriske- og datamæssige kompleksitet. På den måde kan alle hoppe med på vognen – både smeden og softwarefirmaet. Samtidig skal mærket skabe gennemsigtighed og gøre det gennemskueligt for alle, der har taget stilling og gjort en indsats for at være digitalt ansvarlige.       

Data made in Denmark

Vi skal gribe muligheden for at gøre Data made in Denmark til et særligt varemærke og styrkeposition og gøre en indsats for, at tilliden til teknologien og virksomheder styrkes. Indtil videre har vi diskuteret og debatteret en masse. Men det er ikke nok at tale om det, vi er også nødt til at gøre noget i praksis. I DI ligger digital ansvarlighed højt på prioriteringslisten. En mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig håndtering af data, er derfor en gylden mulighed for virksomheder til at få konkrete værktøjer og en guideline til at implementere digital ansvarlighed ind i forretningsmodellen. Vi anerkender, at digital ansvarlighed ikke er nogen nem opgave men ikke desto mindre en vigtig opgave, så vi igen kan fokusere på de muligheder teknologien giver os fremfor de bekymringer, som teknologien aktuelt skaber.

Relateret