I forgrunden til højre ses formanden for netværket, Leif Poulsen, der er Global Technology Partner i Automation & IT hos NNE og medlem af DAU's bestyrelse.

18.01.19 DAU Nyheder

Nyt fra DAU's netværk for automationsuddannelser

For knap tre år siden etablerede DAU et netværk for automationsuddannelser

Formålet med netværket er at styrke samarbejdet mellem DAu’s medlemsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner inden for automation og industriel IT.

Netværket skal også fremme projekter og praktikforløb på automationsområdet og understøtte mulighederne for, at undervisere og studerende kan få inspiration og den nyeste viden på DAu’s fire årlige konferencer.

Netværket henvender sig til både uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der har interesse i at fremme kompetencer inden for automation og industriel IT. 

Møde 28. november

DAu’s netværk for automationsuddannelser holdt møde den 28. november 2018.

Her var der en stor opbakning fra de uddannelsesinstitutioner, der er medlemmer af DAu. Bl.a. var der repræsenteret tre universiteter, to maskinmesterskoler og flere erhvervsskoler og -akademier.

På mødet blev der diskuteret, hvordan DAu kan udvikle og tilpasse sine aktiviteter, så uddannelsesinstitutioner, der er medlem af DAu, kan få endnu større glæde af medlemsskabet.

Det blev besluttet at oprette en ”lukket” LinkedIn-gruppe, hvor medlemmer af uddannelsesnetværket kan dele erfaringer. Alle uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der er medlemmer af DAu, kan blive medlem af gruppen.

Kernen i DAu’s aktiviteter er de fire årlige konferencer. Der har på hver DAu-konference været et antal fribilletter til studerende. Fremover har undervisere førsteret på fribilletterne. Det skal sikre, at viden fra DAu-konferencen bliver spredt til flere studerende gennem undervisningen.

Desuden blev det besluttet, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad inddrages i planlægning af kommende DAu-konferencer. Det skal bl.a. sikre flere oplæg på DAu-konferencerne med den nyeste viden fra uddannelsesinstitutionerne på automationsområdet.

Erfaringer og inspiration fra spændende projekter mellem studerende, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan også indgå på DAu-konferencer. Og endelig kan der pitches forslag til projektforløb og relevante praktikophold, som enten virksomheder eller uddannelsesinstitutioner ønsker at sætte i værk for at skabe konkrete match og samarbejder mellem virksomheder, studerende og uddannelsesinstitutioner.

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3802
  • Mobil +45 2949 4695
  • E-mail cbh@di.dk

Relateret indhold