18.01.19 DAU Nyheder

Møde i DAU's Uddannelsesnetværk den 28. november 2018

Beslutningsreferat med aktionspunkter

På mødet blev diskuteret, hvordan DAu kan udvikle og tilpasse sine aktiviteter, så uddannelsesinstitutioner, der er medlem af DAu, kan få endnu større glæde af medlemsskabet.

På mødet blev besluttet følgende aktionspunkter:

 1.  LinkedIn gruppe: Netværk for uddannelse i DAu
  ChristineBernt Henriksen opretter en "lukket" LinkedIn-gruppe, hvor medlemmer af uddannelsesnetværket kan dele erfaringer: Find den her.
  Alle uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der er medlemmer af DAu, kan blive medlem af gruppen.
  Christine lægger i LinkedIn-gruppen info om:
  - e-læringsvirksomheden Cad People, der laver e-læringsprogrammer til virksomheder.
  - Eksempel på succesfuld digital læring fra Finland

 2. Undervisere har førsteret til fribilletter på DAu-konferencer.
  Der har på hver DAu-konference været et antal fribilletter til studerende (ca. 10 pct. af pladserne). Fremover har undervisere førsteret på fribilletterne. Det skal sikre, at viden fra DAu-konferencen bliver spredt til flere studerende gennem undervisningen.
  Konkret tilbydes først undervisere på uddannelsesinstitutioner, der er medlem af DAu, fribilletter gennem LinkedIn-gruppen. Efter en tidsfrist tilbydes overskydende fribilletter til studerende.

 3. Uddannelsesinstitutioner inddrages i planlægning af kommende DAu-konferencer
  Uddannelsesinstitutionerne skal i højere grad inddrages i planlægning af kommende DAu-konferencer. Det skal sikre flere oplæg på DAu-konferencerne med den nyeste viden fra uddannelsesinstitutionerne på automationsområdet.
  Jette Nøhr sender til LinkedIn-gruppen info til uddannelsesnetværket før hver DAu-konference for at høre om der er:
   a. Undervisere eller forskere, som ønsker at deltage i planlægningsgruppen for konferencen?
  b. Forslag til relevante oplægsholdere eller temaer omkring nyeste viden?
  c. Forslag til indlæg med erfaringer og inspiration fra relevante/spændende   projekter mellem virksomheder, studerende, Ph.d. studerende, forskere og/eller uddannelsesinstitutioner, der kan præsenteres under det pågældende konferencetema.
  d. Eksempler på konkret problem i virksomhederne, som studerende har løst. Formålet er at samle eksempler, der kan være gulerod for andre virksomheder til at indgå i projektforløb.

 4.  Pitch af forslag til projektforløb og relevante praktikophold, som enten virksomheder eller uddannelsesinstitutioner ønsker at sætte i værk for at skabe konkrete match og samarbejder mellem virksomheder, studerende og uddannelsesinstitutioner.

 5. TED-talks på DAu-konferencer
  Session med fælles møder, hvor der er variation i oplæggene: Virksomheder, der fortæller. Studerende der fortæller.

 6. Artikler i DAu-bladet fra forskere og studerende fra uddannelsesinstitutioner.
  Forskere/undervisere og studerende indbydes til i højere grad at skrive artikler til DAu-bladet med ny viden eller resultater af samarbejder og/eller projektforløb mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner ( studerende, forskere og undervisere). Også relevante nyheder fra uddannelsesinstitutionerne er velkommen.
  Jette informerer på LinkedIn-gruppen, når et kommende DAu-blad planlægges og evt. tema for det.

 7. Dækkeserviet: Overblik over uddannelser i automation & IT
  Der var interesse for at lave et fælles "dækserviet" med info om automationsuddannelserne. Christine har ansvaret for det - med kontaktinfo og indgange. Liste med uddannelser bliver for meget.

Oversigt over temaer for DAu konferencer i 2019:
1. Edge, Fog, Cloud Computing - Er PLC'en død? (27. februar)

2. Big Data, AI og Analytics - Hvad skal vi med al den data? (7. maj)  

3. Robotterne kommer… og de skal være velkomne! (Robot-integration i automationsløsningerne)
Medio september i Odense)

4. AR og VR - På med brillerne, men hvad så?(Medio november)

Næste møde i netværket
28. august 2019 kl. 10-13. Christine indkalder via LinkedIn-gruppen og Outlookindkaldelse.

 

Relateret indhold