07.01.20 DAU Nyheder

Netværksmøde DAU’s Industriel it-sikkerhedsnetværk

Den 28. januar afholder DAU netværksmøde i Industriel it-sikkerhedsnetværket. Læs mere om programmet nedenfor og tilmeld dig.

Tema: IT-sikkerhedsudfordringer i industrien

Tilmelding: Skriv en mail til Bent Outzen, sekretatiatsleder i DAU | beou@di.dk

Sted: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup

Tid: Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 14.00 – 16.30

Dagsorden:

14.00-14.15 Velkomst og introduktion til aktuelle udfordringer 

v/ Jacob Herbst, formand for DAU’s Industriel it-sikkerhedsnetværk og CTO, Dubex A/S

14.15 - 14.30 | Virksomheds præsentation: Digitalisering i Siemens 

v/ Henrik Ruff, Siemens A/S

14.20-15.00 | Ny vejledning for sikkerhed i industrielle kontrolsystemer 

v/ Jens Christian Vedersø, Specialkonsulent, Forsvarets Efterretningstjeneste

Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en vejledning, der adresserer nogle af de it-sikkerhedsmæssige udfordringer, man står med i forbindelse med håndteringen af industrikontrolsystemer. Vejledningen er udarbejdet med afsæt i danske virksomheders erfaringer samt internationalt anerkendte anvisninger. Vejledningen er delt i to, der retter sig mod henholdsvis ledelsen og den faglige ledelse i virksomheder, der anvender industrikontrolsystemer.

15.00-15:15 | Pause og netværk

15.15-16.15 | ICS/SCADA cyber risks and defenses in the era of Industrial Internet (oplægget holdes på engelsk) 

v/ Dmitri Belotchkine, Global Cyber Security Architect, Trend Micro

An increasing part of our industrial production is becoming intelligent, digitized and connected. Integrating ICS/SCADA with our existing infrastructure offers a lot of new opportunities, but can also be abused to attack us, causing damage in the physical world. In this presentation, we take a closer look at why integrated ICS/SCADA systems are particularly vulnerable, give examples of how they can be attacked and offer some suggestions on what it takes to secure them based on Trend Micros’ long experience in this area. Also, we will be looking in to how to integrate ICS/SCADA protection with the existing cyberdefense tools.

16.15-16.30 | Afrunding og forslag til næste netværksmøde

Bent Outzen
Skrevet af:

Bent Outzen