20.04.20 DAU Nyheder

Repræsentantskabsmøde i DAU

Mandag d. 11. maj 2020 vil DAU afholde repræsentantskabsmøde som webinar.

Alle medlemmer af DAU er velkomne til at deltage i repræsentantskabsmødet. Da mødet vil foregå som webinar, bedes du tilmelde dig på forhånd til sekretariatschef Jette Nøhr via mail af hensyn til den praktiske planlægning: jen@di.dk

Herefter vil du modtage en skype-invitation.

Gældende vedtægter finder du her.

TID OG STED:
Mandag den 11. maj 2020 kl. 15.00 - 16.00 som webinar.

TILMELDING:
Senest den 6. maj 2020.

Sekretariatschef i DAU, Jette Nøhr: jen@di.dk

FORSLAG TIL DAGSORDEN:
Hvis du ønsker punkter behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes du fremsende dem på ovenstående mail senest den 6. maj 2020.

KONTAKTPERSON:
Sekretariatsleder Jette Nøhr, mail: jen@di.dk

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2019
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Valg af formand
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt

Morten Lund Jensen
Skrevet af:

Morten Lund Jensen

Relateret indhold