09.07.20 DAU Nyheder

Højeste gennemsnit: DAU-diplom til automationsteknolog

Hvert år uddeler Dansk Automationsselskab et diplom til den automationsteknolog, der har opnået det højeste snit på automationsteknologuddannelsen på Københavns Erhvervsakademi – KEA. Ved dette års dimission den 26. juni blev DAU’s diplom overrakt til Niklas Vagnkilde på 29, der dimitterede med et snit på 11,7.

Undervejs i sit uddannelsesforløb har Niklas været i praktik hos CM Automation i Skævinge, hvor han også efterfølgende blev ansat.

Niklas er dog ikke gået den lige vej til faget, da han først kom ud af gymnasiet som sproglig student og efterfølgende uddannede sig til elektriker med tanke på at blive el-installatør. Undervejs på elektrikeruddannelsen blev han dog introduceret til PLC-programmering, og her blev en ny interesse vakt:

”Jeg var syg de første dage, vi havde PLC-programmering på elektrikerforløbet, og derfor tænkte jeg, at jeg blev nødt til at gøre en ekstra indsats. Derfor brugte jeg den følgende weekend på at øve mig for at komme på niveau med de andre. Da jeg vendte tilbage til skolen om mandagen viste det sig dog, at jeg rent faktisk havde bevæget mig langt forbi det, som de andre havde lært i skolen. Allerede her fandt jeg en ny interesse, som jeg også følte, at jeg havde et særligt flair for.”

Det var imidlertid først gennem sit praktikophold under elektrikeruddannelsen, at Niklas blev bekendt med automationsfaget, idet han her arbejdede i et firma, hvor flere af hans kollegaer var automationsteknologer. Efter at have arbejdet fuldtid et år som elektriker, valgte Niklas derfor at starte på automationsteknologuddannelsen på KEA, da det gav ham mulighed for at udvikle sine programmeringsevner yderligere.

”Det jeg finder mest spændende ved automationsfaget er helt klart, at du kan tage noget teoretisk, og så kan du få det til at virke i praksis. Det er super fascinerende, hvordan jeg kan sidde med nogle funktioner, der kan omsættes til programmering, og i sidste ende kan det bruges funktionelt af maskiner i virkeligheden”.

Kombinationen af denne interesse, en god arbejdsmoral og en stor faglig nysgerrighed er ifølge Niklas selv årsagen til, at han har opnået så flot et snit. Samtidig bemærker Niklas dog også selv, at det på en måde er sjovt, at netop han har fået et diplom for højeste gennemsnit.

”Det har på intet tidspunkt gennem min uddannelse været mit primære mål at få høje karakterer. I stedet har det for mig altid handlet om at lære mest muligt. Det har formentlig betydet, at mine egne ambitioner for at lære noget ofte har været højere, end dem som opgaverne i skolen har stillet. Hvis følgevirkninger af det har været, at jeg har fået nogle gode karakterer har jeg selvfølgelig været tilfreds med det, men det har aldrig været mit eget store mål.”

I sin nye fuldtidsstilling efter uddannelse arbejder Niklas nu hos CM Automation, hvor han primært laver PLC-programmering, men til dels også SCADA. Her ønsker han at komme endnu nærmere, hvad for en specifik niche inden for PLC-programmering, der skal være hans. Længere ude i fremtiden forestiller han sig dog, at det er muligt, at han vender tilbage til der, hvor hele automationsdrømmen startede – blot på den anden side af kateteret.

”Da jeg var under uddannelse som automationsteknolog havde jeg et studiejob, hvor jeg underviste de andre årgange. Det synes jeg både var sjovt, udfordrende og lærerigt, og det tænker jeg kunne være spændende at prøve igen på et tidspunkt”.

Mads Anker Rasmussen
Skrevet af:

Mads Anker Rasmussen

Relateret indhold