Leif Poulsen med diplom

15.01.21 DAU Nyheder

Leif Poulsen er blevet udnævnt til æresmedlem af DAU

Leif Poulsen har ydet en ekstraordinær flot indsats for foreningen gennem mange år, hvilket har fået bestyrelsen til at udnævne ham til æresmedlem.

Udnævnelsen sker blandt andet på baggrund af Leifs virke som formand for DAU's uddannelsesnetværk, hvor han både har været formand af navn, men sandelig også af gavn. Derudover har Leif været en kæmpe drivkraft i alle DAU's aktiviteter – både i bestyrelsen, i konferenceudvalg og i bladudvalg. I alle sammenhænge er han gået forrest med gode idéer og konstruktive forslag, og har i den grad påtaget sig en stor del af det praktiske arbejde med at være moderator, indhente tilsagn fra gode oplægsholdere, skrive artikler og meget andet.

Det er en yderst sjælden ære, der kun er tilfaldet ganske få andre før i DAU’s historie.

Med udnævnelsen følger et gratis medlemskab af DAU, gratis deltagelse på én DAU-konference årligt, og et gratis abonnement på DAU-bladet.

Bestyrelsen takker Leif Poulsen for den flotte indsats, og håber at han også fremover har lyst til at deltage ved DAU's arrangementer.