Foto: Getty Images

15.11.21 DAU Nyheder

Mød VEKS - nyt medlem i DAU

I Dansk Automationsselskab har vi mange forskellige medlemmer. Det nyeste medlem er virksomheden VEKS. Vi har talt med virksomheden og spurgt dem, hvad der optager dem i øjeblikket.

Vil du sætte lidt ord på, hvad I laver i VEKS?
VEKS er sat i verden for at udnytte overskudsvarme dels fra kraftvarmeværker, dels fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder. Det sparer store mængder ressourcer og skåner både miljø og økonomi. VEKS er miljøcertificeret og en del af et af Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. VEKS dækker 170.000 husstandes forbrug.
VEKS’ IT-team understøtter IT og OT for de tre forretningsområder: Transmission, produktion og distribution.
VEKS er et nonprofit selskab med en årlig omsætning på 1,2 milliarder kroner. VEKS har 90 medarbejdere.

Hvad optager jer netop nu?
Virksomheden arbejder overordnet efter ”VEKS Strategi 2025” med fokus på den grønne omstilling, fordi VEKS’ fjernvarme bidrager til Danmarks mål om at opnå 70% CO2-reduktion i 2030. Derfor handler det i høj grad om fremtidens grønne fjernvarme, og hvor den skal komme fra. VEKS undersøger derfor en række nye teknologier og metoder, hvilket ofte sker i samarbejde med andre energiselskaber.
Samtidig skal VEKS formentlig - efter de sidste politiske godkendelser - snart i gang med at konvertere flere tusinde naturgaskunder til fjernvarme i Køge.
Inden for IT har VEKS projekter kørende vedrørende datastyring, herunder kunstig intelligens, asset management (vedligeholdelsesstrategier, frekvenser for udskiftning/reparation) samt IT-sikkerhed, hvor virksomheden sigter mod ISO 27001 certificering.

Hvilke nye automationsmuligheder ser I for jer i fremtiden?
VEKS arbejder som resten af verden med ekstremt store datamængder. Data kommer eksempelvis fra ventiler, pumper, transmittere og andre IOT-enheder fra 80 stationer i det 137 km lange transmissionssystem.
For at de store datamængder skal give værdi, kræver det selvsagt øget sortering, selektering, databehandling, analyse, kontrol af datakvalitet mv. De automatiserede IT-processer vil i fremtiden kun komme til at spille en større og mere afgørende rolle. I korte træk skal automatikken sortere komplekse data, fordi VEKS ikke kan overskue de store datamængder uden teknologisk hjælp.
Mange komponenter har desuden indbygget intelligens, hvilket desværre også åbner for en række risici ift. VEKS’ IT-sikkerhed.

Hvad er jeres største udfordring i øjeblikket?
Som nævnt prioriteres de processer, der skal til for at håndtere og øge værdien af de vedvarende stigende datamængder ift. fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Hvad ser I som den største fordel ved at være medlem af DAU?
Håbet er, at VEKS’ medlemskab af DAU ud over erfaringsudvekslingen med ligesindede og fokus på IT-sikkerhed vil give inspiration - og se nye muligheder præsenteret af medarbejdere med de samme udfordringer som VEKS. VEKS skal ligeledes blive klogere på udviklingen i den generelle industrielle automatisering og præsenteres for alt det nye, der hele tiden sker inden for automation.

Yderligere oplysninger: IT-teamleder Philip Stoppert, VEKS phs@veks.dk  T 43 66 03 44 - www.veks.dk

Amalie Dahlerup Hermansen
Skrevet af:

Amalie Dahlerup Hermansen

Relateret indhold