15.11.21 DAU Nyheder

Nyt laboratorium samarbejder med lokale virksomheder om digital transformation

Ringkøbing-Skjern Kommune har fået sit eget digitale laboratorium, der ledes af Aarhus Universitet. Her kan lokale virksomheder få inspiration og sparring og - i samarbejde med forskere og studerende - sætte gang i projekter, der øger deres digitale gennemslagskraft.

DAU-video om Digital Transformation Lab projektet. Optaget oktober 2021

Af Jesper Bruun, Videnskabsjournalist, Aarhus Universitet

Den globale fremstillingsindustri er i rivende digital udvikling, og modellering og simulering spiller en stigende og afgørende rolle for virksomheder i dag.

Nye krav til eksempelvis interoperabilitet mellem produkter og teknologier, strengere lovgivning og normer, miljø- og klimahensyn samt ønsker om innovation - og de medfølgende økonomiske aspekter ved ny- og videreudvikling af produkter og drift - gør den internationale konkurrence hårdere og hårdere.

At holde trit med sine konkurrenter kræver derfor ofte betydelige investeringer i de nyeste digitale teknologier og avanceret udstyr, hvilket er særligt udfordrende for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der ofte ikke har råd til sådanne investeringer, og som har svært ved at vide på forhånd, om investeringerne er det værd.

”Derfor inviterer vi lokale virksomheder ind, så de i samarbejde med os kan finde ud af, om digitale teknologier kan hjælpe dem videre, og om de er investeringen værd,” siger Jakob Lemming fra Aarhus Universitet.

Han leder Digital Transformation Lab, DTL – Aarhus Universitets første lokalt forankrede digitale innovationshub, placeret hos Innovest i Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Det er ikke tilfældigt, at vi har valgt at lægge denne fysiske afdeling af Aarhus Universitet midt i Ringkøbing-Skjern. Det er et område med højteknologisk vækst, og vi vil gerne udveksle teknisk viden for at sikre den vækst i fremtiden. Vi har udelukkende som formål at støtte lokale virksomheder i at høste de positive gevinster ved digitale teknologier. Vi vil rigtig gerne tæt på virksomhederne, tæt på deres problemstillinger og oprigtigt bidrage til at sikre deres konkurrenceevne i fremtiden,” tilføjer Jakob Lemming.

Digital teknologi skal give værdi

Helt konkret skal DTL fungere som et forsknings- og demonstrationslaboratorium, hvor lokale virksomheder kan gå direkte ind og samarbejde med universitetets forskere eller studerende om at initiere eller videreudvikle virksomhedens brug af digitale hjælpemidler. 

Det kan f.eks. være brugen af computermodeller eller digitale tvillinger i produktionskæder, brug af robotteknologi i fremstillingsindustrier eller helt generel procesoptimering og automatisering.

”Det kan også handle om at finde helt nye digitale muligheder, der eksempelvis kan gøre eksisterende produkter smartere eller lede til helt nye markeder for virksomheden. Der er mange digitale muligheder, og der er et udtrykt behov i industrien for at afklare, om teknologierne kan tilføje værdi. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe med,” siger Jakob Lemming.

DTL åbnede officielt i september 2021 og har allerede en række erhvervssamarbejder i gryden. Projektet er støttet af Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erhvervsvækstforum, kommunens Videnudvalg og de fem lokale virksomheder Landia, Vestas, Velux, Millpart og HydraSpecma.

Ud over Jakob Lemming er to postdocs og to ph.d.-studerende tilknyttet laboratoriet. I spidsen for den forskningsmæssige del af aktiviteterne står professor Peter Gorm Larsen fra Institut for Elektro- og Computerteknologi, der bl.a. leder AU’s DIGIT center.

 

*Artiklen er skrevet af Jesper Bruun, Aarhus Universitet. 
*Videoen er produceret af DAU. 

Relateret indhold