Foto: Getty Images
20.12.21 DAU Nyheder

Verdens supply chain udfordringer giver store forsinkelser hos virksomhederne

Manglen på råvarer og materialer forsinker i øjeblikket leveringer med minimum 53 dage. Forsinkelserne varierer meget på tværs af råvarer, hvor mikrochips er klart hårdest ramt. Faldende råvarepriser på de globale markeder den sidste tid er forhåbentlig et tegn på, at manglen på materialer snart vil aftage igen, men usikkerheden er stor.

Manglen på råvarer skyldes flere faktorer

Manglen på råvarer og materialer er en stor udfordring for mange virksomheder, og som konsekvens må de udskyde leveringer. 45 pct. af virksomhederne har over 60 dages forsinket leveringstid, og leveringstiden er i gennemsnit forsinket med minimum 53 dage som følge af mangel på råvarer eller materialer. Det viser svar fra DI’s Virksomhedspanel.

Mangel på råvarer og materialer skal blandt andet ses i lyset af den verdensomspændende coronapandemi. Der har været et efterslæb i produktionen på flere materialer grundet perioder med nedlukning, og på det seneste har varefragten fra Asien været påvirket af delvise nedlukninger af containerhavne. Forbrugernes efterspørgselsmønster har samtidig været forskudt over mod flere varer og væk fra oplevelser og tjenester. Så både lavere udbud samt højere efterspørgsel har været med til at skabe ekstraordinær knaphed på råvarer og materialer.

image5x29f.png

Den samlede produktion af mange typer råvarer er dog nu generelt på et højere niveau end før coronakrisen, og det indikerer, at øget efterspørgsel må være den bærende forklaring på knapheden af råvarer. I forbindelse med genåbningerne verden over forventes forbrugernes efterspørgsel at bevæge tilbage mod mere køb af oplevelser og færre forbedringer af hjemmet. Det kan give et mindre pres på råvaremarkedet, da oplevelser, rejser og koncerter har et utrolig lavt råvareindhold.

Der er dog ingen tvivl om, at coronakrisen har givet et løft i digitaliseringen af samfundet, hvilket også fremadrettet vil medføre en stor efterspørgsel efter elektriske produkter. Sammen med flere el-biler vil det holde fast i en stor efterspørgsel efter mikrochips og elektriske komponenter.

Knapheden på råvarer og materialer har påvirket priserne i en opadgående retning og kan ikke isoleres til enkelte varegrupper. Det samlede prisindeks for halvfabrikata (tekstiler, gummi, træ og metaller) har under det første år med corona været på himmelflugt med cirka en fordobling. Siden starten af maj er de globale priser dog faldet med cirka 30 procent. De globalt faldende priser er dog ikke for alvor slået igennem på de danske virksomheders importpriser.

Ovenstående er et uddrag fra analysen ”Råvaremangel forsinker leveringer med to måneder” fra oktober 2021. Hele analysen kan hentes her

 

For virksomhederne i DAU har supply chain udfordringerne store konsekvenser

Flemming Schou, department manager i Rockwool International A/S, udtaler:

”Hos ROCKWOOL har vi mange projekter i gang, både med at opgradere kapacitet og også med at indføre mere automation. Den voldsomme leveringstid på elektronikkomponenter er selvfølgelig en bekymring og kan jo ende med at være en ”show stopper” for vigtige projekter. Indtil videre er vi lykkedes med at skaffe kritiske komponenter ad alternative veje som f.eks. ved at låne fra underleverandører eller vores fabrikkers vedligeholdelseslagre. Da det imidlertid lader til at trække ud, prøver vi nu at forudindkøbe særlige komponenter, hvor vi i visse tilfælde ser forventede leveringstider på op imod et år. Når vi så senere bestiller maskiner eller el-tavler, sørger vi selv for at levere disse til tavlebyggeren. Måske dette kan ses som en ”automationsrelateret gærhamstring”, men konsekvenserne er jo enorme, set i lyset af at vi nogle gange taler om ultrakritiske elektronikkomponenter til få tusinde kr.”

 Oplever du også udfordringer med supply chain? Skriv gerne til sekretariatsleder Amalie Hermansen (adhe@di.dk) og del din viden med resten af automationsbranchen. 

Julie Kistrup Andersen
Skrevet af:

Julie Kistrup Andersen

Relateret indhold