Getty Images

29.09.21 DAU Nyheder

Nye kurser på KEA: Maskinteknologi med hydraulik samt robotteknologi

Til november slår KEA dørene op for to nye moduler, hvor jeres medarbejdere kan øge deres viden om hhv. funktionaliteten i hydrauliske anlæg og valg af den rette robot eller cobot til en konkret opgave.

Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer
Over 7 online undervisningsgange vil Claus Petersen fra Beccer ApS give deltagerne en forståelse for hydraulik. Et hydraulisk system er et middel til at anvende et medie under tryk til at transmittere energi mellem det sted, hvor energien genereres, og det punkt, hvor det anvendes på maskiner via cylindere og motorer. Modulet vil give en indsigt i, hvad hydraulikken kan hjælpe med og giver en grundig forståelse for hydraulikkomponenter. Ofte kan maskinteknologiske løsninger gøres både nemmere og billigere med hydraulik, og Claus vil på modulet forklare, hvorfor og hvordan. Modulet klæder også jeres medarbejdere på til at kunne tage snakken med jeres hydraulikleverandør og kvalitetssikre, at det, leverandøren vil levere, også stemmer overens med jeres behov.

Læs mere om modulet og tilmelding på kompetence.kea.dk/kurser-fag/maskinteknologi-med-hydraulik-pneumatik-servostyring-og-motorer

Københavns Erhvervsakademi

Beccer ApS

Robotteknologi
Er det indimellem svært for jeres medarbejdere at gennemskue, præcis hvilke behov I har i virksomheden i forhold til valg af robot? KEA udbyder nu modulet Robotteknologi, der har til formål at klæde elektrikere, automatikteknikere eller andre, der arbejder som automatik- eller driftsteknikere, på til at kunne vælge den rette robot eller cobot til den konkrete opgave, herunder set i forhold til gældende sikkerhedslovgivning. Modulet giver en grundlæggende forståelse for forskellige robotters kunnen og virke og giver en introduktion til robotprogrammering. Modulet er med fysisk fremmøde over 4 dage og varetages af robotundervisere fra KEA.

Læs mere om modulet og tilmelding på kompetence.kea.dk/kurser-fag/robotteknologi

Mulighed for økonomisk tilskud
Til begge moduler er det muligt for jeres virksomhed at få økonomisk tilskud til at sende jeres medarbejdere afsted på videreuddannelse. Tilskuddet kan ske gennem Omstillingsfonden eller gennem kompetencefonde. Læs mere om mulighederne for økonomisk tilskud på kompetence.kea.dk/uddannelser/studievejledning/økonomisk-tilskud

Relateret indhold